ALF

ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) är ett avtal mellan svenska staten och sju av Sveriges landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland.

Mer information om ALF och aktuella utlysningar finns här: http://www.alfvastragotaland.se/

ALF-kontoret

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-09-06 08:58