Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

Beredningsråd

För att säkerställa god patientsäkerhet vid kliniska studier som inkluderar celler, vävnader och/eller avancerade terapiläkemedel (ATMP), ska alla sådana studier utvärderas av Beredningsrådet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset innan behandling av patienter sker. Rådgivning och kontakt med ATMP Center samt utvärdering genom Beredningsrådet är kostnadsfritt. 

Så arbetar Beredningsrådet:

Kontakt med ATMP Center och Beredningsrådet kan ske när som helst under projektets gång, men tänk på att ju tidigare du kommer i kontakt med oss desto lättare blir det att planera och designa din studie.

För att Beredningsrådet ska kunna behandla en ”Begäran om Yttrande" krävs att informationen som efterfrågas i detta dokument lämnas in till ATMP Center minst två veckor innan sammanträde. Dokumenten kan fyllas i i samråd med ATMP Center.

Du kan få ett "Rådgivande Yttrande" från Beredningsrådet under planeringsfasen av projektet, då ansökan till Läkemedelsverket eller annan instans ännu inte gjorts. Begäran om Yttrande tas upp på nästkommande möte inom beredningsrådet. Beredningsrådets yttranden kommuniceras genom ATMP Center till prövare och/eller sponsor eller behandlande läkare och till den verksamhet chef i vars verksamhet behandlingen är planerad att utföras.

Beredningsrådet består av:

 • Ann Novotny (PhD, Ansvarig för ATMP Center, Gothia Forum) ordförande
 • Jan Holgersson (Överläkare, Regional Vävnadsamordnare)
 • Kristjan Karason, (Överläkare Transplantation)
 • Lars Ny (Överläkare och medicinskt ansvarig för fas-1 och klinisk prövningsenhet VO Onkologi, Onkologen)
 • Lars Möllgård (Sektionen för Hematologi och koagulation, VO Specialistmedicin)
 • Karin Mellgren (Verksamhetschef, Barncancercentrum)
 • Sofia Frändberg (Överläkare, Klinisk immunologi & Transfusionsmedicin)
 • Olle Werlenius (Överläkare, Hematologi)
 • Anna Christiansson (Apotekare, Sjukhusapoteket, VGR)
 • Mats Bemark (Molekylärbiolog/Immunolog)
 • Adjungerad: Monica Hjalmar (Projektledare, Gothia Forum)
 • Adjungerad: Eva-Marie Ekman, Jurist
 • Adjungerad: Vakant, Etik

Ytterligare personer kan adjungeras vid behov av speciell sakkunskap vid vissa möten.

Beredningsrådets mötestillfällen 2020:

 • 16/12

Beredningsrådets mötestillfällen 2021:

 • 27/1
 • 24/2
 • 24/3
 • 28/4
 • 26/5
 • 23/6
 • 28/7
 • 25/8
 • 22/9
 • 27/10
 • 24/11
 • 22/12

Senast uppdaterad: 2020-04-23 09:17