Medicinska biblioteken/SU

Sahlgrenska Universitsetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. Webbplatsen kan nås via internet och intranätet.

Välkommen till vår nya webbplats. Vi vill med denna göra det enklare för dig att hitta det du söker. Innan man vant sig kan det vara svårt att känna igen sig och hitta rätt information. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.
Du når oss på E-postadress

Låna
 Böcker
E-böcker

 

Sök artiklar i
Databaser

 

Läs
Tidskrifter

 

Gå till bibliotekets tjänster:
Beställ litteratursökning    Boka handledning    Boka presentation

Nyhet: Web of Science

Web of Science är en referens- och citeringsdatabas. I databasen kan du se hur många gånger en artikel citerats och i vilka artiklar citeringarna förekommer. Web of Science är en tvärvetenskaplig databas innehållandes bl.a. medicin och forskning. Du söker på fritextord, ämnesord förekommer inte i Web of Science.

Öppettider på biblioteken

Alla biblioteken har öppet:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Mölndal har lunchstängt 12.15-13.00 

Kontakt

Mölndal, R-huset
E-post: E-postadress
Telefon: 031-343 10 21

Sahlgrenska,
Vita stråket 12, uppgång L, plan 1
E-post: E-postadress
Telefon: 031-342 95 59

Östra, Huvudentrén
E-post: E-postadress
Telefon: 031-343 48 91