Medicinska biblioteken/SU

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. Webbplatsen kan nås via internet och intranätet.

Hjälp oss forma framtidens biblioteksservice i VGR - vinn en bok

Hur söker du vetenskaplig information? Vilken service skulle du vilja ha från Medicinska biblioteken?

Enkäten "Vägen till vetenskapen" är en användarundersökning från landsting/regionsamarbetet Eira och Sveriges sjukhusbibliotek. Du kan också delta i utlottningen av boken "Larmrapporten: att skilja vetenskap från trams" av Emma Frans.

Länk till enkäten: https://tinyurl.com/vetenk

Låna
 Böcker
E-böcker

 

Sök artiklar i
Databaser

 

Läs
Tidskrifter

 

Gå till bibliotekets tjänster:
Beställ litteratursökning    Boka handledning    Boka presentation

Nyhet: Testa bilddatabasen Anatomy TV (Primal Pictures)

Under 1 oktober - 30 november har alla landsting och regioner en testperiod på bilddatabasen Anatomy TV (Primal Pictures). Testa och tyck till om du skulle ha användning för något av verktygen i ditt arbete. Länk till Anatomy TV.
Länk till instruktionsfilm om Anatomy TV.

Du kan bara testa verktygen om du sitter inom regionens nätverk. För att använda funktionen 3d Real-Time krävs tilläggsprogrammet Unity Web Player i Internet Explorer, Firefox och Safari.
Läs mer och tyck till!

Öppettider på biblioteken

Alla biblioteken har öppet:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Mölndal har lunchstängt 12.15-13.00 

Obs! 14 nov stänger Mölndal kl.15.00

Kontakt

Mölndal, R-huset
E-post: medbibl.molndal@vgregion.se
Telefon: 031-343 10 21

Sahlgrenska,
Vita stråket 12, uppgång L, plan 1
E-post: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se
Telefon: 031-342 95 59

Östra, Huvudentrén
E-post: medbibl.ostra@vgregion.se
Telefon: 031-343 48 91


Senast uppdaterad: 2018-11-14 12:50