Medicinska biblioteken/SU

Sahlgrenska Universitsetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. Webbplatsen kan nås via internet och intranätet.

Låna
 Böcker
E-böcker

 

Sök artiklar i
Databaser

 

Läs
Tidskrifter

 

Gå till bibliotekets tjänster:
Beställ litteratursökning    Boka handledning    Boka presentation

Nyhet: Låna själv dygnet runt på Mölndals och Östras sjukhus

Nu finns det självutlåningsstationer på biblioteken på Östra och Mölndals sjukhus och du kan låna och hämta reserverade böcker när det passar dig.
Med hjälp av ditt VGR-id kort kommer du in i biblioteket dygnet runt på det sjukhus där du har behörighet. Nu kan du låna kvällar, nätter och tidiga morgnar.
Välkommen!

Öppettider på biblioteken

Alla biblioteken har öppet:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Mölndal har lunchstängt 12.15-13.00 

Obs! Sommartider 
Mölndals bibliotek:
6 juli 8.00-15.00.

Sahlgrenska och Östra har ordinarie öppettider.

Kontakt

Mölndal, R-huset
E-post: medbibl.molndal@vgregion.se
Telefon: 031-343 10 21

Sahlgrenska,
Vita stråket 12, uppgång L, plan 1
E-post: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se
Telefon: 031-342 95 59

Östra, Huvudentrén
E-post: medbibl.ostra@vgregion.se
Telefon: 031-343 48 91