Medicinska biblioteken/SU

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har medicinska bibliotek på Mölndal, Sahlgrenska och Östra. Biblioteken ger service till sjukhusens medarbetare vad gäller kliniskt arbete, utbildning och forskning. Webbplatsen kan nås via internet och intranätet.

Låna
 Böcker
E-böcker

 

Sök artiklar i
Databaser

 

Läs
Tidskrifter

 

Gå till bibliotekets tjänster:
Beställ litteratursökning    Boka handledning    Boka presentation

Öppettider på biblioteken

Alla biblioteken har öppet:
Måndag - fredag 08.00-16.00
Mölndal har lunchstängt 12.15-13.00 

Kontakt

Mölndal, R-huset
E-post: medbibl.molndal@vgregion.se
Telefon: 031-343 10 21

Sahlgrenska,
Vita stråket 12, uppgång L, plan 1
E-post: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se
Telefon: 031-342 95 59

Östra, Huvudentrén
E-post: medbibl.ostra@vgregion.se
Telefon: 031-343 48 91


Senast uppdaterad: 2018-12-03 08:27