Hitta patientinformation

Medicinska biblioteket tillhandahåller tjänster med patientinformation som du som medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan använda och skriva ut till din patient.


ClinicalKey - Medicinsk söktjänst med patientinformation. Informationen är på engelska och finns ibland tillgänglig på andra språk. Begränsa till Patient Education.

UpToDate - Innehåller patientinformation i två nivåer. The Basics som besvarar de vanligaste frågorna och Beyond the Basics för patienter som önskar fördjupad information. Viss information finns på spanska. Välj fliken Patient Education.

Övriga resurser

  • 1177 Vårdguiden för vårdpersonal - Samt patientinformation på andra språk.  Innehåller temasidor som stödjer dig i mötet med patienten. Under Other languages finns delar av innehållet översatt till andra språk.
  • Giftinformationscentralen (GIC) - Databas från Läkemedelsverket. På webbplatsen finns information om akut förgiftning med läkemedel, kemiska ämnen, svamp- och växtgifter, ormgift m.m. Det går att ringa dygnet runt.
  • Fass för allmänheten - Läkemedelsinformation.
  • Ovanliga diagnoser - Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.
  • MedlinePlus - National Institutes of health´s webbplats. Innehåller patientinformation på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk.

Senast uppdaterad: 2019-04-01 10:09