Evidensbaserad vård

Evidensbaserad vård (EBV) innebär, att bygga sina beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar, som ett komplement till annan kunskap och i samråd mellan patient och vårdpersonal.

Evidensbaserad vård följer en arbetsprocess i fem steg:

  1. Formulera en fråga
  2. Informationssökning
  3. Kritisk granskning
  4. Implementering
  5. Utvärdering

Health Technology Assessment (HTA) är samma kombination av vetenskapliga resultat, klinisk erfarenhet och patientens önskemål, men i HTA-processen lägger man större vikt vid etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter.

HTA-centrum VGR

Kunskapsguiden

Om evidensbaserad praktik - broschyr från socialstyrelsen

Organisationer - länksamling med organisationer som arbetar med EBV

SBU:s metodbok 

Utbildningar:

Webbutbildning i Evidensbaserad praktik (Kunskapsguiden)

Webbutbildning i EBM


Senast uppdaterad: 2018-05-15 13:25