Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

2. Informationssökning

När du formulerat din fråga är det dags att söka litteratur i databaser. Det finns många olika sökvägar, och man kan inte säga att det finns ett "rätt" resultat.

Det är viktigt att hitta bra sökord för sin informationssökning. Om du behöver hjälp att hitta termer/synonymer eller med översättning från svenska till engelska finns det hjälpmedel på Internet. Här är några exempel.  

Svensk MeSH - sök efter medicinska termer. Du kan söka både på svenska och engelska.

Tyda - allmänt svensk-engelskt/engelsk-svenskt lexikon.

Termer för "upplevelser" och "bemötande" (KIB)

Man kan se det som att databaserna är ordnade hierarkiskt som i en pyramid, med sekundära, granskade källorna överst. Här kan du hitta systematiska översikter och sammanfattningar.

Längre ner ligger de primära, bibliografiska källorna som främst innehåller originalartiklar.  

Det bästa sättet att få fram evidens av hög kvalitet är att söka med början i de granskade källorna, i toppen av hierarkin, och arbeta sig neråt.

Systematiska översikter

Börja med systematiska översikter. Det är kritiskt granskade sammanställningar av alla tillgängliga resultat från kontrollerade studier inom ett visst medicinskt problem.

 • SBU En statlig myndighet vars uppgift är att utvärdera sjukvårdens metoder för behandling och diagnos. Utvärderingarna är systematiska kunskapssammanställningar, som publiceras i tre rapportserier.
 • Cochrane Library Består av flera databaser, där de viktigaste är Cochrane Reviews med fulltextartiklar av hög vetenskaplig kvalitet och DARE, som innehåller utförliga abstrakt till granskade systematiska översikter publicerade i tidskrifter.
 • PEDro Referenser till systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier och evidensbaserade kliniska guider inom sjukgymnastik.
 • OTseeker Referenser till systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier inom arbetsterapi. 

Behandlingsguider, riktlinjer och vårdprogram

För mera vanliga/stora sjukdomar är kliniska behandlingsguider och riktlinjer är en bra evidenskälla. De grundar sig i första hand på resultaten från systematiska översikter och randomiserade kontrollerade studier (RCT).

 • UpToDate Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. Allt materialt sammanställt och skrivet av kliniskt verksamma läkare. Evidensgradering anges när det finns tillgängligt.
 • ClinicalKey Sök bland behandlingsguider, forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder/filmer mm. Du kan sortera på din medicinska specialitet.
 • TRIP Database Genomsöker ett stort antal tillförlitliga databaser (bl. a Cochrane Library) för systematiska översikter, kliniska behandlingsguider, svar på kliniska frågeställningar från olika EBM-resurser samt Medline.
 • Helesebiblioteket - Retningslinjer og veiledere
 • Helsebiblioteket - Fagprosedyrer
 • National Guidelines Clearinghouse En omfattande databas med evidensbaserade kliniska behandlingsguider från USA.
 • NICE Behandlingsguider för användning av läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostiska test och kliniska ingrepp från Storbritannien. 

Primära databaser

För mera specifika frågor kan man behöva söka originalstudier från stora databaser.

 • PubMed Clinical Queries Ett specifikt sökverktyg i PubMed där du kan söka systematiska översikter eller kliniska studier inom terapi, diagnos mm.
 • PubMed Den största databasen inom biomedicin. Använd gärna Mesh-termer (ämnesord) för mera relevanta sökningar. Försök att precisera din sökning mera exakt om du får för många träffar; använd Limits.
 • CINAHL En databas inom omvårdnad och närliggande ämnesområden: sjukgymnastik, arbetsterapi, nutrition.
 • AMED En databas inom komplementär och alternativ medicin samt sjukgymnastik och arbetsterapi.
 • PsycINFO En databas inom psykologi och relaterade discipliner som medicin, vård, psykiatri m.m. 

Sökmotorer

Inom vissa tvärvetenskapliga frågeställningar kan Google vara en bra källa för att söka vetenskapliga artiklar.


Senast uppdaterad: 2019-08-15 15:44