Biobank Väst

Välkommen till Biobank Väst

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. 

Biobank Väst ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar. Vi hjälper forskare med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov.

Biobanken är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (GU). Biobank Väst är placerad vid FoUUI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om Biobank Väst

Kontakt:

biobankvast@vgregion.se

Ansökningar för singelcenter- 
och multicenterstudier skickas till
rbcvast@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-01 14:22