Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Forskning

Här hittar du aktuella forskningsstudier på ePsykiatrienheten.

I dagsläget bedriver Niels Eék två projekt inom ramen för sin forskarutbildning. Handledare är professor Claudia Fahlke på Göteborgs Universitet.

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende. Deltagarna får tillgång till en 14 veckor lång behandling, bestående av text- och videobaserat behandlingsprogram med övningar och kontakt med en behandlare minst en gång i veckan via säkra meddelanden på behandlingens plattform. Behandlingen syftar till att lära ut tekniker och strategier som kan användas för att bättre kunna hantera sitt drickande.

Forskningsprojektet börjar lida mot sitt slut, vi har testat behandlingen vid alkoholberoende dels på en nationell population, och dels i ett mindre pilotprojekt på Nordhemskliniken, Beroendekliniken.

Evidensbaserad och alltid tillgänglig behandling

  • Bygger på återfallsprevention 12 veckor, med stöd av behandlare
  • Testat både nationellt och på beroendemottagning Nordhemskliniken
  • Ger patienterna ett alternativ, fördjupar behandlarnas kompetens, kan minska vårdkostnader och minska vårdköer

Yttersta målet

Att kunna erbjuda evidensbaserad behandling vid alkoholbrukssyndrom till fler.

Sammanfattning

Alkoholkonsumtion har en orsakverkan på fler än 60 olika sjukdomar och en hög komorbiditet med flera andra psykiatriska sjukdomar, så som depression, bipolär sjukdom, hypomani, paniksyndrom, personlighetsstörningar, schizofreni och suicid. Trots den stora sjukdomsbörda som ofta följer med alkoholbrukssyndrom, är det uppskattningsvis så få som 10–20 % som söker behandling. Detta kan bero på olika anledningar, såsom oro att behandlingen inte ska vara effektiv, en önskan om att själv ta hand om problemet, förnekande att ha problem samt att det är förenat med skam och stigma att ha alkoholproblem.

Internetbehandling kan vara en väg in till behandling för de som annars inte hade sökt hjälp. Internetbehandling har dessutom visat sig vara kompetenshöjande för behandlare, samt att det minskar vårdkostnader och vårdköer.

I denna studie deltog 166 personer från hela Sverige med bedömt alkoholbrukssyndrom, och slumpades till att få antingen högintensiv återfallsprevention med stöd, lågintensiv återfallsprevention utan stöd eller väntelista. Behandlingen var på 12 veckor. Resultaten visade att deltagarna i båda behandlingsgrupperna hade en signifikant sänkning av alkoholkonsumtion (antal standardglas och antal högkonsumtionsdagar per vecka) jämfört med väntelista. Deltagarna hade få biverkningar och var nöjda med behandlingen, det gällde speciellt deltagarna i den högintensiva behandlingen. Utöver den nationella studien, har även 31 patienter på beroendemottagning Nordhemskliniken i Göteborg deltagit i en pilotstudie, där vi främst tittar på hur de upplever att få internetbehandling, trots att de har sökt sedvanlig behandling. Deltagarna intervjuas av psykolog Anna Trüschel (föräldraledig till hösten 2019), och resultaten kommer att presenteras när de blivit analyserade.

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en metod för närstående till personer med alkoholproblem, som enligt Socialstyrelsen bör erbjudas. Tyvärr är CRAFT inte tillgängligt inom svensk vård idag.

Denna internetadministrerade version, iCRAFT, pågår i fem veckor med liknande upplägg som i ePlus. Den närstående erbjuds en metod att öka färdigheterna avseende kommunikativ förmåga, positiv förstärkning av icke-alkoholrelaterade beteenden, negativa konsekvenser av alkoholkonsumtionen, samt att ha ett samtal med den berörde kring att söka vård.

Profilbild av Niels Eék

Niels Eék

Specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kontaktperson för forskningsprojekten ePlus och iCraft.

Senast uppdaterad: 2020-04-02 14:47