Centrum för klinisk prövning (CTC)

Centrum för klinisk prövning (CTC) är en enhet som genomför kliniska prövningar på uppdrag. Nedan kan du se vilka prövningar som pågår just nu.

Du hittar oss på Gröna stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset >>

Är du patient och vill delta i en forskningsstudie?

Vi söker ofta patienter med olika diagnoser för forskningsstudier. Just nu pågår följande studier på CTC:  Klicka på länken och läs mer om studien och hur du anmäler ditt intresse.

Läkemedelsstudie diabetes typ 1 

Forskningsstudie diabetes och nedsatt njurfunktion

Vaccinstudie

Är du frisk och vill delta i en forskningsstudie?


V
iktstudie

Är du en högmotiverad person med BMI 30-35? Passa på att vara med i en viktstudie och testa en ny metod för möjlig viktnedgång.

Du kommer få bära en viktväst 8 timmar per dag i 3 veckor. I studien ingår dessutom tre gratis läkarundersökningar på Sahlgrenska Sjukhuset. Ersättning: 500 SEK

Syfte
Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst.

Studien bedrivs på Gothia Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Är du intresserad av att delta, läs mer om viktstudien

Vaccinstudie

På Centrum för klinisk prövning(CTC) genomförs just nu en studie av prövningsvaccin för personer som kan riskera att få Clostridium difficile infektion. Personer som tar antibiotika eller behandlas på sjukhus eller en sjukvårdsinrättning löper ökad risk att bli sjuka på grund av Clostridium difficile infektion, en sjukdom som orsakas av bakterier. Är du intresserad av att delta, läs mer om vaccinstudien

Att delta som forskningsperson på CTC

Vi söker deltagare till olika kliniska forskningsstudier. Som försöksperson får du möjlighet att lära dig något om din egen hälsa då du får genomgå en grundlig hälsoundersökning innan studien startar. Du som är försöksperson fyller en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar. Läs mer om att vara försöksperson på 1177.se.

Om CTC

CTC är en resurs för alla inom hälso- och sjukvård, akademi och industri som vill bedriva klinisk forskning i Västra Götaland. Vi utför kliniska prövningar av läkemedel och andra medicinska behandlingar. Läs mer om Centrum för klinisk prövning (CTC) på Gothia Forums webbplats.

Christer Söderström

Enhetschef, Centrum för klinisk prövning
Telefonnummer

Sari Huusko

Funktionsledare
Telefonnummer

Anna-Carin Varvne

Funktionsledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-04 08:31