Forskningsstudie diabetesnefropati

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie för patienter med diabetesnefropati?

  • Har du diabetesnefropati?
  • Tar du ett läkemedel mot ditt höga blodtryck?

Om du svarar ja på båda frågorna kan du vara lämplig som deltagare i en internationell forskningsstudie om ett nytt läkemedel för behandling av diabetesnefropati, i vilken säkerhet och tolerans granskas.

126 patienter från ca 33 kliniker i 8 olika länder kommer att delta i studien.

Studien pågår i ca 9 veckor och under denna tid kommer du på 8 besök till kliniken.

Ansvarig läkare

Dan Curiac, Överläkare

Helen Svanström

Forskningssköterska
Telefonnummer
E-post