Vill du delta i en klinisk studie?

Vi söker personer med diabetes typ 1 som vill delta i en klinisk studie.

Studiens huvudsakliga mål är att utvärdera säkerheten hos tre olika doser av studieläkemedlet för personer som nyligen har diagnostiserats med diabetes typ 1. Läkarna vill jämföra dessa doser mot placebo som ser ut på samma sätt som studieläkemedlet men inte innehåller någon aktiv substans.

Vem kan delta i studien?

För att vara kvalificerad att delta i studien måste du:

  • Vara mellan 18 och 30 år
  • Ha diagnostiserats med diabetes typ 1 under de senaste 6 månaderna
  • Ha behov av insulin

Alla studierelaterade besök, provtagningar och läkemedel tillhandahålls kostnadsfritt.

För mer information, kontakta forskningssjuksköterska Helen Svanström på Centrum för klinisk prövning:
Telefonnummer:  031-3428947
E-post:  rekrytering.ctc.su@vgregion.se

Ansvarig läkare: Dan Curiac CTC Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2018-08-17 08:48