Läkemedelsstudie knäledsartros

Har du knäledsartros? CTC, en prövningsenhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker deltagare med smärta och artros i knäleden för en studie med ett nytt läkemedel, vilket ges som infusion eller injektion. Studien ska undersöka säkerhet, tolerans, effekt och läkemedlets omsättning i kroppen.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket samt Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg. Studien är planerad så att en del av deltagarna får så kallad ”icke aktiv”behandling (placebo).

Studien är indelad i två perioder. Under period ett, som tar totalt 99 dagar, ges studieläkemedel vid ett tillfälle. Under period två, som tar totalt 129 dagar, ges studieläkemedel fyra gånger. Som patient deltar du endast i en av perioderna. Du kommer behöva vara inneliggande på vår prövningsenhet i samband med att studieläkemedel ges. Bägge perioderna innebär att du kommer att återkomma flera gånger till prövningsenheten, kortare besök, för att följa upp behandlingen. 

Vem kan delta?

Vi söker dig som har ledbesvär och bland annat följande behöver stämma;

  • Man eller postmenopausal kvinna, ålder 18-80 år
  • Vikt från 50 kg upp till 145 kg
  • Knäledsartros där sedvanlig smärtlindring under minst 2 veckor inte hjälpt

Du kommer att få ersättning för ditt deltagande. Alla undersökningar, provtagningar och studieläkemedel är kostnadsfria.

Intresserad?

Du är välkommen att kontakta oss för mer information. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansvarig läkare

Dan Curiac, Överläkare

Kontakt

Ange "Knäartros" i ämnesraden och lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.
Senast uppdaterad: 2018-04-24 11:22