Läkemedelsstudie palmoplantar pustulosis

Har du palmoplantar pustulosis (PPP)? Vill du vara med i en läkemedelsstudie?

För närvarande pågår en läkemedelsstudie dit vi söker deltagare med PPP. Syftet med studien är utvärdera effekt och säkerhet av ett nytt biologiskt läkemedel för behandling av PPP. Två olika doser av det nya läkemedlet jämförs mot placebo (overksam substans). Studien är godkänd av Läkemedelsverket och regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vi söker Dig som

  • Har diagnosen PPP
  • Är mellan 18 och 65 år

Studien kommer pågå i 32 veckor. Totalt ingår 13 besök på Sahlgrenska sjukhuset, CTC i samarbete med hudkliniken. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

Kontakt

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-04-24 11:28