Vaccinstudie

Vill du delta i en vaccinstudie? Få mer information om en studie av ett prövningsvaccin för personer som kan riskera att få Clostridium difficile infektion.

Personer som tar antibiotika eller behandlas på sjukhus eller en sjukvårdsinrättning löper ökad risk att bli sjuka på grund av Clostridium difficile infektion, en sjukdom som orsakas av bakterier. Clostridium difficile kan orsaka täta diarréer, buksmärta och inflammation i tjocktarmen, vilket i allvarliga fall kan vara livshotande.
- Har du besökt en akutmottagning minst 2 gånger eller varit inlagd på sjukhus minst 2 nätter de senaste 12 månaderna? eller - Har du en inplanerad operation som kräver att du stannar 2 eller fler nätter på sjukhus? eller - Har du besökt en läkare mer än 10 gånger under det senaste året? eller - Bor du på ett vårdhem, äldre- eller rehabiliteringsboende? eller - Har du fått antibiotika via munnen eller som injektion under de senaste 12 veckorna?


Om du är minst 50 år och har svarat JA på någon av frågorna ovan, kan du vara lämpad att delta i en studie som utförs för att utvärdera effektiviteten av ett prövningsvaccin för att minska riskerna för att drabbas av Clostridium difficile.


Kontakt och anmälan

För att få veta mer eller anmäla dig kontaktar du rekrytering.ctc.su@vgregion.se.
Skriv Clostridium i mailets ämnesrad.

Det går även bra att kontakta oss på 031-343 99 19.
Vi har telefontid måndag-torsdag kl. 13.00-15.00. 

Ansvarig läkare: Dan Curiac

Ansvarig forskningssköterska: Mia Just

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.


Senast uppdaterad: 2018-04-24 11:06