Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Världsledande vård och forskning för och med patienten

Sahlgrenska Cancer Center

Sahlgrenska Cancer Center samordnar vitala delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

Patientens behov och erfarenheter är centrala delar och organisationen är byggd för att säkra patienternas insyn och delaktighet.

Patientmedverkan är också en av de sex strategier som SCC bygger sitt arbete på. De har alla rötter i sjukhusets vision och värdegrund. 

SCC:s sex strategier

Läs mer om Sahlgrenska Cancer Center

 

Patientmedverkan

Varje cancerpatient har rätt att vara delaktig i utformandet av vården.

Diagnostik och behandling

Att utveckla och ta till sig nya tekniker och metoder är en väl etablerad kultur på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning och innovation

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns självklara kopplingar mellan det kliniska arbetet och forskningen.

Ständigt lärande

Sjukhuset har en ständig beredskap att möta nya och framväxande krav på medarbetarna.

Organisation

Organisationen ska fungera som grund för att stärka dagens och framtidens cancervård och forskning.

Information

SCC ligger i framkant när det gäller transparens och tillgänglig information.

Senast uppdaterad: 2021-07-06 13:39