Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Om Sahlgrenska Cancer Center

Medarbetare tittar in i vårdsal från övervakningsrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

Sahlgrenska Cancer Center har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.  Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård.

Ett av fundamenten är patientmedverkan. Varje patient ska vara väl insatt i sin vård och utifrån sina behov och erfarenheter kunna medverka i beslutsfattande som rör den egna vården. Ett annat fundament är öppenheten, att alla data som beskriver vår verksamhet ska finnas tillgängliga för allmänheten.

Centralt för Sahlgrenska Cancer Center är också en ständig utveckling som inte bara riktar sig till vårdpersonalen utan som också ser till patienternas och dess anhörigas behov av information och utbildning.

SCC:s grundstenar

Sahlgrenska Cancer Centers arbete utgår ifrån den strategiska plan (länk) som togs i mars 2021. Planen bygger på SCC:s vision och på Sahlgrenska universitetssjukhusets samlande vision och värdegrund.

Den strategiska planen går också i linje med den Europeiska koden för cancervård, European code of cancer Practice ECCP. Den strategiska planen är en framåtblickande plan med syfte att förverkliga den svenska nationella cancerstrategin från 2009 En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11.

SCC:s vision: Världsledande vård och forskning för och med patienten

Visionen togs fram genom öppna forum med medarbetare inom vårdyrkena på Sahlgrenska universitetssjukhuset, akademiska forskare och patientrepresentanter.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vision: Sahlgrenska Universitetssjukhuset – sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet

Sahlgrenska universitetssjukhusets värdegrund: Tillsammans – för patienten – med patienten

Värdegrunden innebär att allt vi gör utgår ifrån patienten. Utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet skapar vi tillsammans vård av högsta kvalitet.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag och vision

European code of cancer Practice ECCP 

En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11 

Organisation

Sahlgrenska Cancer Centers organisation utgår ifrån sjukhusets befintliga struktur, med verksamhetsområden samlade under sex olika områden.

Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården finns samlade i SCC:s ledningsråd.

Där sitter även representanter från SCC:s forskningsråd och adjungerade representanter från Regionalt Cancercenter Väst. Patienter finns representerade i ett patientråd som sammankallas 1-2 gånger per halvår av ledningsrådets ordförande.

Ledningsrådet fungerar som en beredande instans, som lyfter förslag till sjukhusets ledningsgrupp, SULG, där besluten tas.

Ledningsrådet, med tillhörande arbetsutskott, hör organisatoriskt till område 5, där huvuddelen av sjukhusets cancervård finns placerad. Områdeschefen för område 5 är därför ordförande i rådet.

I SCC:s forskningsråd sitter medlemmar utvalda från Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två personer ur forskningsrådet sitter i ledningsrådet och är även representerade i arbetsutskottet.

Vägen mot ett Comprehensive cancer center

Som ett led i arbete med att kvalitetssäkra cancervården och bli ett av Europas ledande cancersjukhus arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2019 för att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC).

Under hösten 2020 gjordes en omfattande kvalitativ och kvantitativ självutvärdering av verksamheter kopplade till cancersjukvården. 1 april lämnades materialet in till organisationen som ansvarar för ackrediteringen, OECI (Organisation European Cancer Institute). Efter ett godkännande från OECI är det dags för granskningsbesök. Besöket är inplanerat 7-9 juni 2021 och kommer att ske digitalt.

Arbetet för att bli ett Comprehensive Cancer Center sker i samverkan med Sahlgrenska Akademin och Regionalt Cancercentrum Väst. Processen beräknas ta cirka två år.


Senast uppdaterad: 2021-07-06 13:41