Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på kompetensutveckling inom digitalisering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inleder nu kompetensutvecklingsprojektet #DigITSU där minst 10 000 medarbetare och chefer deltar i lärandedialoger under två års tid.

– Den digitala utvecklingen sker i snabb takt och utvecklingsprojektet är till för att ge alla medarbetare rätt förutsättningar och underlätta övergången till ett mer digitaliserat arbetssätt, säger Boel Mörck, projektägare för #DigITSU.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sökt och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att kunna genomföra projektet och stärka medarbetarnas digitala kompetens. Kompetensutvecklingen kommer att utgå från lokala behov i verksamheterna och förbereda medarbetarna för användningen av digitala verktyg. Projektet pågår parallellt med införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och det nya journalsystemet Millenium.

– Framtidens vårdinformationsmiljö öppnar stora möjligheter till nya digitala arbetssätt. Jag tror att det kommer gynna både patienter och medarbetare, men det innebär samtidigt en stor omställning. Vi i vården behöver nya kompetenser för att kunna använda ny teknik till att förbättra vården utan att öka stressen. #DigITSU ger oss möjlighet att rusta för det, säger Christian Colldén, projektledare för #DigITSU.

Behovet av fortsatt digital omställning inom sjukvården är stort. Under våren har covid-19-pandemin resulterat i en markant ökning av digitala arbetssätt och mötesformer. Antalet digitala vårdmöten har ökat dramatiskt och under 2020 har nära 15 000 videosamtal genomförts. Med hjälp av digitala vårdmöten har till exempel patienter med svår smärta på Smärtcentrum kunnat få vård trots att den fysiska tillgängligheten på sjukhuset varit begränsad.

– Detta har inneburit att man har kunnat minska smittspridningen, minskat restiden för patienten samt minskat påverkan på patienternas arbetsliv och fritid. Det har även förenklat för de patienter som har svårt för att ta sig till Smärtcentrum samt minskat miljöpåverkan, säger Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum.

#DigITSU inleds tisdag den första september och sträcker sig över två år. Till grund för projektet ligger en nätverksmodell för lärande med diskussioner och reflektioner kring nya arbetssätt och hur digitala verktyg kan användas för att förbättra i medarbetarnas dagliga arbete.  

 

Fakta #DigITSU på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  • Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

  • #DigITSU är en del av Digitaliseringslyftet, ett initiativ på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som främjar digitala arbetssätt.
  • Projektet pågår mellan 2020 och 2022. 
  • Målet är att minst 10 000 medarbetare och chefer deltar i projektet.
  • Samverkan sker med patientorganisationer och fackliga organisationer.

Senast uppdaterad: 2020-09-09 13:50