Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Program

Tid  
08.00-08.30 Registrering med kaffe och smörgås
08.30-08.40

Välkomna

Ann-Marie Wennberg och Agneta Holmäng
 
Sal: Wallenbergsalen 
08.40-09.40 Huvudseminarium fm

Hur mår göteborgarna?
Henrik Sjövall, Annika Rosengren, Barbara Rubinstein, Malena Lau

Sal: Wallenbergsalen
 
09.40–09.45 Paus/bensträckare
09.45-10.45 Högre kliniska forskartjänster


Kerstin Lagerstrand, Medicinsk Fysik och Teknik
Maria Bäck, Arbetsterapi och fysioterapi
Margit Alt Murphy, Arbetsterapi och fysioterapi 
Hans Törnblom, Medicin
Per Albertsson, Onkologi
Mihai Oltean, Transplantation
Mats Tullberg, Neurosjukvård

 Sal: Wallenbergsalen
10.45–11.15 Kaffe och frukt
11.15–12.15

Parallellt seminarium 1

Hur mår de äldre göteborgarna? Ny forskning från AgeCap och H70
Ingmar Skoog mfl

 Parallellt seminarium 2

Den reproduktiva hälsan Christina Bergh och Ian Milsom

 Parellellt seminarium 3

Göteborgarnas tandhälsa
Jan Olsson

 Parallellt seminarium 4

Hur står det till med den psykiska hälsan hos barn och ungdomar?
Christopher Gillberg
 

12.15–13.15 Lunch
13.15–14.15

Parallellt seminarium 1

Hur mår de äldre göteborgarna? Ny forskning från AgeCap och H70
Ingmar Skoog mfl

Parallellt seminarium 2

Den reproduktiva hälsan
Christina Bergh och Ian Milsom

Parellellt seminarium 3

Göteborgarnas tandhälsa
Jan Olsson

 Parallellt seminarium 4 

Hur står det till med den psykiska hälsan hos barn och ungdomar?
Christopher Gillberg

14.15–14.45 Kaffe och kaka
14.45–15.45

Huvudseminarium 2

Rör sig göteborgaren tillräckligt?
Mats Börjesson  

Sal: Wallenbergsalen 
 

15.45–16.30 Avslut och mingel   Sal: Wallenbergsalen

 

Huvudseminarium 08.40-09.40

Hur mår göteborgarna?

Det går bra för Göteborg. Vårt innovationssystem anses vara i världsklass, vi rankas som en av världens grönaste städer, turistnäringen blomstrar, företagen nyanställer och befolkningen växer och växer och växer. Men det finns också en annan historia, den om segregerade förorter, skjutningar, usla skolresultat och ungdomar på glid. En sviktande primärvård, orimligt långa köer på våra akutintag, skolor där inte ens hälften av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. Dagliga rån, bilbränder…..

Vilken bild är sann och vad kan vi göra åt det? Vi kommer att översiktligt redovisa folkhälsodata och sedan mer på djupet diskutera de medicinska data som kommit fram i den stora SCAPIS-undersökningen. Utgående från verksamheten vid Angereds Närsjukhus kommer vi att berätta om folkhälsoarbetet i ett av våra problemområden.

Henrik Sjövall, Professor emeritus, institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin samt universitetssjukhusöverläkare, Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Annika Rosengren, Professor, institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin samt överläkare, Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barbara Rubinstein, odont dr, epidemiolog, Enheten för Samhällsanalys, Västra Götalandsregionen

Malena Lau, Regionutvecklare, Social hållbarhet, Koncernstab Regional Utveckling, Västra Götalandsregionen

 

Högre kliniska forskartjänster 09.45-10.45

Kerstin Lagerstrand, Medicinsk Fysik och Teknik
Maria Bäck, Arbetsterapi och fysioterapi
Margit Alt Murphy, Arbetsterapi och fysioterapi 
Hans Törnblom, Medicin
Per Albertsson, Onkologi
Mihai Oltean, Transplantation
Mats Tullberg, Neurosjukvård
 

Parallellt seminarium 1 (kl 11.15-12.15 och 13.15-14.15) 

Hur mår de äldre göteborgarna? Ny forskning från AgeCap och H70 

H70-studierna har kartlagt äldre Göteborgare sedan snart fem decennier. I seminariet kommer vi att beskriva hur åldrandet har förändrats hos de yngre äldre och de allra äldsta, att Alzheimerpatologi är vanligt hos normala äldre och hur sociala faktorer, genetik, kognition och sömn påverkar de äldre göteborgarna.  

H70 och det nya åldrandet
Ingmar Skoog, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin samt universitetssjukhusöverläkare, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antalet 80-plussare ökar dramatiskt. Vad säger H70 om förändringar i välbefinnande och funktionsförmåga hos de allra äldsta? Är 85 det nya 60?
Hanna Falk Erhag, universitetslektor, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin samt sjuksköterska, Akutmedicin och geriatrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Preklinisk Alzheimer - Den tysta sjukdomen
Fm - Silke Kern, universitetslektor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin samt universitetssjukhusöverläkare, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Em - Mats Ribbe, underläkare, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den långa armen av social ojämlikhet. Hur gener och samhälle samvarierar i uppkomsten av demens.
Caroline Hasselgren, doktorand, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Sahlgrenska akademin

Sömn och kognition. Två faktorer som påverkar de äldre göteborgarna
Johan Skoog, doktorand, psykologiska institutionen, Sahlgrenska akademin, samt psykolog, psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Parallellt seminarium 2 (kl. 11.15-12.15 och 13.15-14.15)

Vad har hänt inom kvinnlig reproduktiv hälsa

 

Hormoner på gott och ont
Ian Milsom, professor i obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, samt områdeschef, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utvecklingen inom assisterad befruktning
Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, samt HTA chef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Parallellt seminarium 3 (kl. 11.15-12.15 och 13.15-14.15)

Göteborgarnas tandhälsa

Karies och parodontit toppar listan över världens vanligaste sjukdomar. De relaterar starkt till livsstil och socioekonomiskt status och uppträder ofta i samband med medicinska åkommor som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Seminariet tar upp de stora utmaningar som tandvården ställs inför i ett segregerat samhälle men också i en snabbt åldrande befolkning och belyser betydelsen av forskningssamverkan med sjukvården. 

Moderator
Jan Olsson, Professor emeritus, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin

På tandfronten - senaste nytt – Om barn och ungdomstandvården i Göteborg och Västra Götaland
Nina Sabel, Odontologie doktor, avdelningen för pedodonti, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin 

Parodontit, tandhälsa och allmänhälsa
Jan Derks, Odontologie doktor, avdelningen för parodontologi, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin 

SKaPa – Kvalitetsregister med tandhälsodata från 60 % av befolkningen
Lars Gahnberg, Registerhållare, Västra Götalandsregionen 

Vad har gastric bypass med tandhälsa att göra?
Negin Taghat, Doktorand, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin

 

Parallellt seminarium 4 (kl. 11.15-12.15 och 13.15-14.15)

Hur står det till med den psykiska hälsan hos barn och ungdomar? 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga påstås öka i frekvens. Är det sant? Vad är psykisk ohälsa? Är det ohälsosamt att må dåligt ibland? Att inte alltid vara lycklig - är det att jämställa med psykisk sjukdom eller ohälsa? Görs det för stor affär av vissa problem, samtidigt som andra, betydligt allvarligare fortsätter att negligeras och lämnas obehandlade? Och vad har psykiatrin med saken att göra? 

Christopher Gillberg, Professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin

 

Huvudseminarium 14.45-15.45

Rör sig göteborgaren tillräckligt? 

Föredraget kommer att diskutera hur fysiskt aktiva vi är och vilken fitness (kondition) vi har, jämfört med nationella och internationella rekommendationer. Hur skillnader i olika undersökningar kan förklaras av vilken metod man använder för att uppskatta aktivitet. Dessutom kommer att diskuteras vilka hälsoeffekter detta medför och vilka metoder som finns för att öka fysisk aktivitet hos individer med otillräcklig fysisk aktivitetsnivå. Dvs "hur illa är det?", "vilka blir följderna?" och "vad kan vi göra åt det?"  

Mats Börjesson, Professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin samt överläkare, Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2020-01-27 07:37