Forskningsprojekt

Forskningsprojekt
Det pågår ständigt ett stort antal forskningsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inblandat. Nedan följer en lista med de senaste projekten som vi har rapporterat i projektdatabasen FoU i VGR.

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen (VGR)