HTA-centrum

Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA.HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett antal frågor inkluderande en systematisk litteraturöversikt.


Senast uppdaterad: 2018-12-11 12:12