Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

Hjälpmedel under projektet

Rapportmall

HTA-report
HTA-report - Författarinstruktioner

Mallar för tabeller

(Appendix 1 - Litteratursökning - redovisas av biblioteket)
Appendix 2 - Included studies
Appendix 3 - Excluded articles
Appendix 4 - Outcome tables
Appendix 5 - Ethical aspects

Instruktioner - att göra tabell

Included studies - Appendix 2
Excluded studies - Appendix 3
Outcome tables - Appendix 4  

Information

Studiekvalitet och Evidensgradering
Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården

Granskningsmallar för artikelgranskning

Randomiserade studier (SBU)
Kohortstudier med kontrollgrupper
Diagnostiska studier QUADAS 2
Systematiska översikter AMSTAR 1
Systematiska översikter AMSTAR 2
Fallserier
Kvalitativa studier (SBU)

Tabeller för sammanställningar

Summery of Findings - SoF-table
Artikelgranskning - gruppens gemensamma

GRADE

Work sheet GRADE - arbetsblad för att sammanställa evidensstyrkan per effektmål
GRADE-formulering av slutsatser

Tips till andra länkar:

SBU granskningsmallar

SBU-logga
 
Grade


Syntes och evidensbeskrivning - Kap 6 ur SBU's metodbok -GRADE  

Sök statistikhjälp

EBM Calculators
Centre for EBM, University of Toronto, Canada. EBM kalkylator som beräknar sensitivitet, specificitet, riskberäkningar, odds, etc.

Samlad bedömning av evidensläget -gäller tom rapport 2009:21
SBU's tidigare kriterier 

GRADE-formulering av slutsatser


Senast uppdaterad: 2018-04-19 12:55