Från nominering till rapport

Nomineringar under bedömning

Efter avslutat projekt

Söka ALF-medel
Söka medel för kompletterande studier i anslutning till prövningar enligt HTA-koncept sker vid två tillfällen: 1 april och 1 november.

Samverkansgruppen mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin har enligt uppdrag att bedöma och prioritera inkomna ansökningar.

Information om att söka ALF-medel

ALF Västra Götaland   

ALF - Aktuella utlysningar

Publicering
När HTA-rapporten är klar, publiceras den på vår hemsida samt förmedlas till:

  • Samtliga förvaltningschefer i VGR (Eva Schumacher)
  • PPR - Program- och  prioriteringsrådet i Västra Götalandsregionen (Jan Kilhamn)
  • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Nina Rehnqvist)
  • Sahlgrenska Akademin (prefektgruppen, Olle Larkö)
  • HTA-enheter i andra regioner i Sverige
  • Sektorrådsordförande i Västra Götaland
  • Socialstyrelsen (Anders Fejer)
  • Internationella  HTA-databaser
  • Prenumeranter av nya HTA-rapporter

Senast uppdaterad: 2019-02-14 10:43