Från nominering till rapport

Nomineringar under bedömning

Efter avslutat projekt

Söka ALF-medel

"Den 8 april 2019 öppnar den nya utlysningen ALF-medel för klinisk behandlingsforskning. En stor del av ALF-medlen fördelas idag som sökbara projektmedel som tilldelas en huvudman med tillhörande forskargrupp och avser stöd för forskningsprogram snarare än enskilda studier. Det finns därför ett behov av stöd till enskilda behandlingsstudier som komplement till Vetenskapsrådets utlysningar med samma syfte. Behovet har lett till att Medi-sam nu utlyser ALF-medel till klinisk behandlingsforskning som ett pilotprojekt." Läs mer om utlysningen: http://www.alfvastragotaland.se/forskning/alf-medel-klinisk-behandlingsforskning/

 
Dessa medel kan med fördel sökas efter en HTA-utredning.


Senast uppdaterad: 2019-02-14 10:43