Kort-HTA

Kort-HTA

Kort-HTA: Inkomna förslag som bedömts enligt HTA-centrums prioriteringskriterier, men inte genomgått en regelrätt HTA-process. En systematisk litteratursökning har dock utförts och HTA-centrum har gjort en sammanfattande bedömning över relevant material - Kort HTA.


Senast uppdaterad: 2019-01-09 15:23