Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

HTA-rapporter

HTA-rapport

Här kan du hämta våra rapporter i kronologisk ordning.

2020:120
Does headgear type used by the operating room staff affect postoperative surgical site infection rate?
[Påverkar typen av operationsmössor som bärs av operationspersonalen frekvensen av postoperativ sårinfektion?]

2020:119
Efficacy of transcutaneous vagus nerve stimulation as treatment for patients with depression
[Effekter av transkutan vagusnervstimulering som behandling vid depression]

2020:118
Is there an association between the proportion of registered nurses (skill-mix) in the hospital health care team, and patient mortality or risk for falls or pressure ulcers?
[Finns det ett samband mellan andelen legitimerade sjuksköterskor (skill-mix) i sjukhusvårdteamet, och patientrisk för död, fallolyckor eller trycksår?]

2020:117
Safety and effectiveness of outpatient compared with inpatient induction of labour in singleton uncomplicated pregnancies
[Säkerhet och effektivitet vid heminduktion jämfört med igångsättning av förlossning på sjukhus]

2020:116
Magnetic resonance image-guided radiotherapy in patients with cancer in thorax, abdomen, pelvis, or head and neck
[MR-guidad strålbehandling av patienter med cancer i thorax, abdomen, pelvis eller huvud och hals]

2020:115
Anti-inflammatory, antibiotic and immunomodulatory treatment in children with symptoms corresponding to the research condition PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome)
[Behandling mot en förmodad hjärninflammation utan påvisad neurologisk eller medicinsk sjukdom hos barn med plötsligt debuterande tvångssymtom/begränsningar i matintag i kombination med minst två neuropsykiatriska symtom (”PANS”)]

2020:114
Effectiveness of laminar versus turbulent airflow in operating theaters, with regard to risk for postoperative surgical infections[Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för postoperativa infektioner]
Attachment

2020:113
Update: Chlorhexidine wash prior to clean surgical procedures
[Uppdaterad: Preoperativ klorhexidintvätt]

2020:112
Nature-based rehabilitation for patients with longstanding stress-related disorders – an updated report
[Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa – uppdaterad rapport]

2020:111
Induction of labour at 41 or 42 weeks of gestation [Igångsättning av förlossning vid 41 eller 42 fullgångna graviditetsveckor]

2015:85 
Home mechanical ventilator treatment for chronic obstructive pulmonary disease patients with chronic hypercapnia
[Hemventilatorbehandling för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom och kronisk hyperkapni]

2015:84

Icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt.

2015:83
Chlorhexidine wash prior to clean surgical procedures.
[Preoperativ klorhexidintvätt]

2015:82
Transcranial Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound Treatment of Essential Tremor, Neuropathic Pain and Parkinson’s Disease.
[Transkraniell magnetkamerakontrollerad fokuserad ultraljudsbehandling för essentiell tremor, neuropatisk smärta och Parkinsons sjukdom]

2015:81
Drug eluting balloons and stents for symptomatic peripheral arterial disease [Läkemedelsavgivande ballonger och stentar vid behandling av symtomgivande benartärsjukdom]

2015:80
Oncological safety and patient-related outcomes of autologous fat grafting in breast reconstruction after breast cancer surgery
[Rekonstruktion med fettransplantation efter bröstcancer – onkologiskt utfall]

2015:79 
Prophylactic insertion of a gastrostomy for nutritional support in patients with head and neck cancer.
[Nutrition via profylaktiskt inlagd gastrostomi hos patienter med cancer i huvud- och halsregionen]

2015:78 
Hypoglossal nerve stimulation (HGNS) for treatment of obstructive sleep apnea. [Stimulering av hypoglossusnerven för behandling av obstruktiv sömnapné]

2015:77 
Endovenous interventions on varicose veins of the leg. 
[Endovenösa interventioner mot åderbråck]

2014:76 
Hemodialysis twice versus three times a week in patients with residual kidney function: quality of life, cardiovascular outcomes and mortality.
[Hemodialys två eller tre gånger per vecka: livskvalitet, kardiovaskulära utfall och mortalitet]

2014:75
The use of teledermatology and teledermoscopy for referrals of patients with suspected skin cancer.
[Användning av teledermatologi och teledermatoskopi för remittering av patienter med misstänkt hudcancer] 

2014:74 
Intravenous immunoglobulin for post-polio syndrome 
[Intravenöst immunoglobulin vid post-polio syndrom]

2014:73 
Surgical or endovascular intervention for aortic coarctation in adult native, residual or re-coarctation? 
[Är öppen kirurgi eller kateterbehandling att föredra vid nativ, rest- eller re-coarctation av aorta hos vuxna?]

2014:72 
Invasive Ventilation in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Respiratory Failure.
[Invasiv ventilatorbehandling hos patienter med Amyotrofisk Lateral Skleros och respiratorisk insufficiens]

2014:71 
Psychological interventions to improve poor oral health in adults and adolescents.[Psykologiska interventioner för att förbättra bristfällig munhälsa hos ungdomar och vuxna]

2014:70 
Botulinum toxin type A for Prophylactic Treatment of Chronic Migraine
[Botulinum toxin typ A som profylaktisk behandling av kronisk migrän]

2014:69 
Home-based versus hospital-based supervised exercise or walkadvice as treatment for intermittent claudication
[Hembaserad jämfört med sjukhusbaserad handledd fysisk träning eller träningsråd som behandling vid claudicatio intermittens]

2014:68
Pediatric robotically assisted surgery for pyeloplasty and fundoplication. 
[Pediatrisk robotassisterad kirurgi för pyeloplastik och fundoplikation]

2014:67 
Orthodontic retainers 
[Retention efter ortodontisk behandling]

2014:66
Left Ventricular Assist Device as Permanent Support in Patients with End-Stage Heart Failure. 
[LVAD som permanent behandling vid terminal hjärtsvikt]

2014:65
Robotically assisted laparoscopic surgery for rectal cancer.
[Robotassisterad laparoskopisk operation av rektalcancer]

2014:64
Bariatric surgery in adolescents with severe obesity
[Bariatrisk kirurgi för ungdomar med svår fetma]

2013:63
Metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joint arthroplasty in patients with severe arthritis or osteoarthritis
[Fingerledsproteser hos patienter med svår artrit eller artros]

2013:62
End Colostomy - with or without mesh reinforcement
[Terminal kolostomi - med eller utan nätförstärkning]

2013:61
Fertility preservation in girls and young women in whom potentially gonadotoxic treatment is planned or has been performed
[Fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor där potentiellt gonadotoxisk behandling planeras eller har utförts]

2013:60

Image-guided system for endoscopic sinus surgery
[Navigationsutrustning som stöd vid endoskopisk sinuskirurgi]

2013:59
Endobronchial lung volume reduction in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease
[Endobronkiell lungvolymsreduktion för patienter med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom]

2013:58
Cytoreductive surgery with intraperitoneal chemotherapy for pseudomyxoma peritonei
[Pseudomyxoma peritonei – Behandling med cytoreduktiv kirurgi och intraperitoneal cytostatika (uppdatering av HTA-rapport 2009:22)]

2013:57
Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy (HIPEC or EPIC) in patients with colorectal adenocarcinoma and peritoneal carcinomatosis.
[Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cytostatika vid kolorektalt adenocarcinom och peritoneal carcinos.]

2013:56
Renal sympathetic denervation in patients with therapy resistant hypertension.
[Renal denervering vid behandlingsresistent hypertoni]

2012:55
Medication reviews for patients in nursing homes, Effects on mortality and hospitalizations
[Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende, Effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar]

2012:54
Diagnostic agreement of digital whole slide imaging and routine light microscopy [Diagnostisk överensstämmelse mellan inscannade digitala histopatologiska preparat och konventionell ljusmikroskopisk histopatologi]

2012:53
Vitamin D supplementation in patients with active or latent tuberculosis
[D-vitamin supplementering hos patienter med aktiv eller latent tuberkulos]

2012:52
Prosthetic arthroplasty in primary shoulder osteoarthritis
[Proteskirurgi vid axelledsartros]

2012:51
Intraoperative cortical stimulation in brain tumor surgery
[Peroperativ kortikal stimulering vid operation för hjärntumör]

2012:50
Induction of labour at 41 completed until 42 completed gestational weeks
[Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med 42 fullgångna graviditetsveckor]

2012:49
Endovascular or open surgical treatment of symptom generating atherosclerotic lesions of the external iliac artery
[Endovaskulär eller öppen kirurgisk behandling av symtomgivande aterosklerotiska lesioner i arteria iliaca externa]

2012:48
Timing of umbilical cord clamping for neonatal and maternal outcomes  
[Tidig och sen avnavling- effekter på mor och barn]

2012:47
EEG as a diagnostic tool in patients with first episode psychosis  
[EEG som ett diagnostiskt verktyg vid förstagångsinsjuknande i psykos]

2012:46
Psychological treatment of dental anxiety among adults
[Psykologisk behandling av tandvårdsrädsla hos vuxna]

2012:45
Botulinum toxin treatment of axillary and palmar hyperhidrosis 
[Botulinum toxin behandling av axillär och palmar hyperhidros]

2012:44
Hyperbaric oxygen therapy
[Hyperbar oxygenterapi]

2012:43
Eculizumab treatment in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
[Eculizumab behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri]


Senast uppdaterad: 2018-04-17 13:28