Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Om HTA-centrum

Kunskapsluckor SBU

SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning.

Med hjälp av SBU:S databas med kunskaps­luckor samverkar de bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.

Publikationer

Johnson M, Ehlers S, Fernell E, Hajjari P, Wartenberg C, Wallerstedt SM. Anti-inflammatory, antibacterial and immunomodulatory treatment in children with symptoms corresponding to the research condition PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome): A systematic review. PloS one. 2021;16(7):e0253844. doi: 10.1371/journal.pone.0253844. 
PubMed.gov
1 July 2021

Stadig I, Svanberg T. Overview of information retrieval in a hospital-based health technology assessment center in a Swedish region. Int J Technol Assess Health Care. 2021;37(1):e52. doi: 10.1017/S0266462321000106. 
Cambridge University Press.  
12 April 2021

Johanen A, Jonasson G, Lund H, Bernhardsson S, Hagman J, Hange D, et al. Trabecular bone patterns as a fracture risk predictor: a systematic review. Acta Odontol Scand. 2021:1-10. doi: 10.1080/00016357.2021.1886322. 
Acta Odontol Scand. (Rapport  2019:104)
March 2 2021

Ioannou M, Wartenberg C, Greenbrook, TV J, Larson T, Magnusson K, Schmitz L, Sjögren P, Stadig I, Szabó Z, Steingrimsson S
Sleep deprivation as treatment for depression: systematic review and meta-analysis
November 3 2020

Gatzinsky K*, Bergh C, Liljegren A, Silander H, Samuelsson J, Svanberg Tand Samuelsson O.
Repetitive transcranial magnetic stimulation of the primary motor cortex in management of chronic neuropathic pain: a systematic review 
(Repetitive transcranial magnetic stimulation in management of chronic neuropathic pain 2017:94). De Gruyter September 7 2020.

Wallerstedt SNilsson Ek AOlofsson Bagge RKovács AStrandell A, Linderholm B
Personalised medicine and the decision to withhold chemotherapy in early breast cancer with intermediate risk of recurrence - A systematic review
and Meta-analysis

(Impact of postmastectomy radiotherapy on complications and results of
immediate breast reconstruction 2019:106) September 2020

Steingrimsson S, Bilonic G, Ekelund A-C, Larson T, Stadig I, Svensson M, Sarajlic Vukovic I, Wartenberg C, Wrede O, Bernhardsson S
Electroencephalography-based neurofeedback as treatment for post-traumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis.
(Rapport EEG-based neurofeedback as treatment for post-traumatic stress disorder 2019:105) 2019-11-09

Waller­stedt S, Bernhardsson B, Grip L, Hjalmar M, Jivegård, L, Sjövall H, Bergh C
Verksamhetsbaserad HTA i Region Västra Götaland: Arbetssättet gör vården mer evidensbaserad, visar ny genomgång, eftersom den bidrager till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras för att fylla identifierade kunskapsluckor. Läkartidningen 2019-11-12
Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

Gerdt C Riise G, Svanberg T, Samuelsson O
Svår KOL är en indikation för endobronkiella ventiler  Läkartidningen 2019-05-23
(Rapport: Effekterna av lungvolymsreduktion med endobronkiella ventiler hos patienter med svår kronisk obstruktiv lungsjukdom 2018:103)

Onerup A, Arvidsson D, Blomqvist A, Daxberg EL, Jivegard L, Jonsdottir IH, et al.
Physical activity on prescription in accordance with the Swedish model
increases physical activity: a systematic review. British journal of sports
medicine. 2019;53(6):383-8 (2018:100 Effekter av den svenska modellenf ör fysisk aktivitet på recept (FaR)) 2018.

Albertsson P, Alverbratt C, Liljegren A, Bjorkander E, Strandell A, Samuelsson O, et al. Positron emission tomography and computed tomographic (PET/CT) imaging for radiation therapy planning in anal cancer: A systematic review and meta-analysis. Critical reviews in oncology/hematology. 2018;126:6-12.
(2016:87 PET/CT inför strålbehandling av analcancer) 2018-06-01.

Samuelsson O, Sjogren P, Bergh C. Replik gällande botulinumtoxin vid svår huvudvärk (2018:115): - Vi granskar gärna nya rön om professionen ber oss om det. Läkartidningen 2018-05-09 (2014:70 Botulinum toxin typ A som profylaktisk behandling av kronisk migrän)

Darelius A, Lycke M, Kindblom JM, Kristjansdottir B, Sundfeldt K, Strandell A. Efficacy of salpingectomy at hysterectomy to reduce the risk of epithelial ovarian
cancer: a systematic review. BJOG : an international journal of obstetrics and
gynaecology. 2017;124(6):880-9  (2016:86 Minskar salpingektomi risken för ovarialcancer?) 2017-02-11.

Hallqvist A, Alverbratt C, Strandell A, Samuelsson O, Bjorkander E, Liljegren A, et al. Positron emission tomography and computed tomographic imaging (PET/CT) for dose planning purposes of thoracic radiation with curative intent in lung cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. 2017;123(1):71-7 (2016:88 PUET/CT inför strålbehandling av lungcancer)  april 2017.

Hallberg H, Rafnsdottir S, Selvaggi G, Strandell A, Samuelsson O, Stadig I, et al. Benefits and risks with acellular dermal matrix (ADM) and mesh support in immediate breast reconstruction: a systematic review and meta-analysis. Journal of plastic surgery and hand surgery. 2018;52(3):130-47 
(2017:93 Acellulär dermal matrix för bröstrekonstruktion efter mastektomi) 2017-08-22.

Sternby Eilard M, Lundgren L, Cahlin C, Strandell A, Svanberg T, Sandstrom P. Surgical treatment for gallbladder cancer - a systematic literature review. Scandinavian journal of gastroenterology. 2017;52(5):505-14
(2016:89 Kirurgisk behandling av gallblåsecancer) 2016-12-16

Sjovall H, Persson J. Robotkirurgi på bred front - utan evidensbaserad grund. Läkartidningen 2016;113 (2014:68 Pediatrisk robotassisterad kirurgi för pyeloplastik och fundoplikation) 2016-11-30.

Sjovall H, Sjogren P. Bättre regelverk behövs för medicintekniska produkter. Lakartidningen. 2016;113 (2015:81 Läkemedelsavgivande ballonger och stentar vid behandling av symtomgivande benartärsjukdom) 2016-03-09.

Werner H, Hakeberg M, Dahlström L, Eriksson M, Sjögren P, Strandell A, et al. Psychological interventions for poor oral thelath: A systematir review. Journal of dental research. 2016;95(5):506-14
(2014:71 Psykologiska interventioner för att förbättra bristfällig munhälsa hos ungdomar och vuxna) 2016-01-29.

Back M, Jivegard L, Johansson A, Nordanstig J, Svanberg T, Adania UW, et al. Home-based supervised exercise versus hospital-based supervised exercise or unsupervised walk advice as treatment for intermittent claudication: a systematic review. Journal of rehabilitation medicine. 2015;47(9):801-8 (2014:69 Hembaserad jämfört med sjukhusbaserad handledd fysisk träning eller träningsråd som behandling vid claudicatio intermittens) 2015.

Wallerstedt SM, Kindblom JM, Nylen K, Samuelsson O, Strandell A. Medication reviews for nursing home residents to reduce mortality and hospitalization: systematic review and meta-analysis. British journal of clinical pharmacology 2014;78(3):488-97 (2012:55 Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende - effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar) 2014-02-18.

Rosen A, Oscarsson N, Arnell P, Samuelsson O. Hyperbar syrgasbehandling är effektiv vid fotsår hos diabetiker: nya randomiserade kontrollerade studier har gett bättre kunskapsläge. Lakartidningen. 2013;110(37):1609-12
(2012:44 Hyperbar oxygenterapi) 2013-09-10.

Wennerholm UB, Hagberg H, Brorsson B, Bergh C. Induction of labor versus expectant management for post-date pregnancy: is there sufficient evidence for a changein clinical practice? Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica.
2009;88(1):6-17
(2012:50 Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med 42 fullgågna graviditetsveckor) 2010-12-31.

Bergh C, Alopaeus E, Jivegard L, Samuelsson O, Sjovall H, Strandell A, et al. Regionalt HTA-arbete kan ge bra genomslag i vården: Goda exempel från Västra Götaland. Lakartidningen. 2010;107(29-31):1780-3. (ej baserad på HTA-rapport) 2010-07-20.

Staalesen T, Elander A, Strandell A, Bergh C. A systematic review of outcomes of
abdominoplasty. Journal of plastic surgery and hand surgery. 2012;46(3-4):139-44 (2009:24 Bukplastikkirurgi efter massiv viktnedgång) 2012-07-02.

Bergh C, Alopaeus E, Jivegard L, Samuelsson O, Sjovall H, Strandell A, et al. Regionalt HTA-arbete kan ge bra genomslag i vården: Goda exempel från Västra Götaland. Lakartidningen. 2010;107(29-31):1780-3. (ej baserad på
HTA-rapport) 2010-07-20.

HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sahlgrenska sjukhusetEnheten är en stödorganisation för arbete medHTA - Health Technology Assessment – i Västra Götalandsregionen. HTA-centrum svarar också för kvalitetssäkring av de HTA-projekt som genomförs i Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Samverkan med Sahlgrenska Akademin sker på olika nivåer från Hälso-SAM, samverkansorgan mellan Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen, till praktisk samverkan på avdelnings- respektive verksamhetsnivån i det dagliga HTA-arbetet.

Kvalitetssäkring av HTA bygger på tvärdisciplinär och vid behov tvärprofessionell granskning av en HTA inklusive granskning av den åberopade litteraturen. Detta arbete utföres av två individer som utses från en regional grupp av granskare. De två granskarna skriver gemensamt ett förslag till utlåtande angående HTA:n och bedömer evidensläget i den åberopade litteraturen.

HTA-projektet och granskarnas utlåtande redovisas för den regionala
HTA-kvalitetssäkringsgruppen. Ärendet diskuteras och ett slutligt utlåtande om evidensläget fattas av HTA-kvalitetssäkringsgruppen som har möte en gång per månad.


Senast uppdaterad: 2021-09-27 10:04