Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående HTA-projekt

Pågående HTA-projekt

Ansvarig verksamhetschef
Mathias Alvidius, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö

Beställare
Michael Ioannou, överläkare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö

Är vakenhetsterapi (sömndeprivation) en effektiv behandling mot depressivt tillstånd

HTA-centrum Västra Götalandsregionen
Constanze Wartenberg
Petteri Sjögren

Medicinska biblioteket
Kajsa Magnusson
Ida Stadig

Projektgrupp
Steinn Steingrimson, docent/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)
Zoltán Szabó MD/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)
Michael Ioannou odisputerad/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö
Linnea Schmitz odisputerad/ST-läkare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö
Tomas Larson, verksamhetsutvecklare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)

Granskare
Ulla Wide, univ.lektor/Psykolog, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin Göteborg
Ludger Grote, universitetsöverläkare, Lungmedicin, SU/S

Ansvarig beställare och frågeställare
Maria Taranger, verksamhetschef, Omr 2, Medicin/Geriatrik, SU/S

Nominering

HTA-centrum Västra Götalandsregionen
Henrik Sjövall, professor, läkare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor
Mikael Svensson, professor
Pernilla Brown, projektsamordnare

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, SU/S
Maud Eriksson, bibliotekaria, SU/M

Projektgrupp
Lars Sandman, professor, Borås Universitet
Helen Sjöland, sektionschef, överläkare, Område 2, Medicin/Geriatrik, SU/Ö
Axel Wolf, leg sjuksköterska, docent, Anestesi Operation IVA, SU/Ö
Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, Med Dr, Docent, universitetslektor, Inst för vårdvetenskap o hälsa, SU/Ö
Erik Carlström, sjuksköterska, professor, regionutvecklare Säkerhet och Beredskap, SU/S
Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef Centrum för stressmedicin (samordnare)
Björn Andersson, chefläkare Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, SU/S
Elisabeth Dahlborg Lyckhage, professor Vårdvetenskap, docent pedagogik, Högskolan Väst
Helen Sjöland, sektionschef, läkare, Medicin/Geriatrik, SU/Ö

Granskare
Maria Skogby, med dr, vårdenhetschef Neonatologi, SU/Ö
Anna-Lena Eriksson, överläkare, Klinisk Farmakologi, SU/S
Martin Henriksson, hälsoekonom, lektor, docent, Linköpings Universitet

Ansvarig beställare och frågeställare
Verksamhetschef Johanna Svensson, Onkologi, SU/S

Nominering

Projektgrupp
Hillevi Rylander, överläkare, Onkologi, SU/S
Karin Petruson, överläkare, Onkologi, SU/S

HTA-Centrum
Constanze Wartenberg
Annika Strandell
Mikael Svensson
Pernilla Brown

Medicinskt Bibliotek
Therese Svanberg

Nominerad fråga

Verksamhetschef
Marie Carlsson
Marie.a.carlsson@vgregion.se
Neurologi-Psykiatri-Habilitering

Beställare
Mats Johnson
Mats.k.johnson@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Constanze Wartenberg, PhD, psykolog, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Ulla Vikberg Adania, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Projektgrupp
Elisabeth Fernell, professor, överläkare, Barnneuropsykiatri
Parisa Hajjari, ST-läk, Närhälsan Kungälv Barn- o Ungdomsmedicin, Kungälv
Mats Johnson, överläkare, Barnneuropsykiatri, Göteborg

Verksamhetschef
Ulf Svensson, ulf.svensson@vgregion.se

Beställare
Enhetschef Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Nominerad fråga

Projektledare
Susanne Bernhardsson, med.dr, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Återkommer

Projektdeltagare
Gunnar Ahlborg, överläkare, Institutet för Stressmedicin, Göteborg
Gro Sundell, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom, Göteborg
Karin Starzmann, distriktsläkare Närhälsan, Göteborg

Granskare
Ulla Karilampi, psykolog, Psykiatrisk Utredningsmottagning, SU/M
Marie Studahl, överläkare, universitetslektor, Infektion, SU/Ö
 

 Nominerad fråga

Verksamhetschef
Charlotta Ljungman
charlotta.ljungman@vgregion.se 

Beställare
Oskar Angerås
Oskar.angeras@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Henrik Sjövall, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projekgrupp
Anna Myredal, kardiolog, specialistläkare, PCI-operatör, Kardiologen, SU/S
Björn Redfors, ST-läk kardiologi, docent, Kardiologen, SU/S
Per Nivedahl, kardiolog och klinisk fysiolog, Kardiologen, SU/S
Elias Spanos, kardiolog, Medicin, SU/Mölndal
Sultan Zarin, kardiolog, Medicin, Kungälvs sjukhus

Ansvarig verksamhetschef
Nils Crona
nils.crona@vgregion.se

Beställare
Mårten Alkmark
marten.alkmark@vgregion.se

Nominerad fråga

Projektstart: 2019-10-02

Projektledare 
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Annika Strandell, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S Ulla Vikberg Eva Karin Karlsson, Medicinska biblioteket, Region Skåne

Projektgrupp
Ulla-Britt Wennerholm, överläkare, FoUU ALF, SU/Ö
Henrik Hagberg, överläkare, professor, Område 1, Smörslottsg 1, SU/Ö
Lisa Berglin, ST-läkare, Kvinnosjukvård, SU/Ö
Anna Wessberg, barnmorska, Förlossning, SU/Ö
Mårten Alkmark, sektionschef, överläkare, Obstetrik, SU/Ö

Granskare
Ann Thurin Kjellberg, öl Gyn/Reproduktionsmedicin
Jan Sunnegårdh, senior professor, överläkare, Barnhjärtcentrum, DSBUS

VGR-externa granskare
Andreas Herbst, överläkare, Obstetrik och Gynekologi, Lunds universitet
Åsa Leijonhufvud, specialistläkare obstetrik, Region Skåne

Verksamhetschef/beställare
Lise-Lotte Risö Bergerlind
HSA, Kunskapscentrum för psykisk ohälsa
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Nominerad fråga: Patienter i primärvården med psykisk ohälsa

Projektgrupp och granskare beslutas inom kort.

Beställare
Lise-Lotte Risö Bergerlind
HSA, Kunskapscentrum för psykisk ohälsa
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Ansvarig
Cecilia Björkelund 
cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin

Nominering


Senast uppdaterad: 2019-07-12 14:29