Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Pågående HTA-projekt

Pågående HTA-projekt

Ansvarig beställare och frågeställare
Maria Taranger, verksamhetschef, Omr 2, Medicin/Geriatrik, SU/S

Nominering

Tidplan

HTA-centrum Västra Götalandsregionen
Henrik Sjövall, professor, läkare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor
Mikael Svensson, professor
Pernilla Brown, projektsamordnare

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, SU/S
Maud Eriksson, bibliotekaria, SU/M

Projektgrupp
Lars Sandman, professor, Borås Universitet
Helen Sjöland, sektionschef, överläkare, Område 2, Medicin/Geriatrik, SU/Ö
Axel Wolf, leg sjuksköterska, docent, Anestesi Operation IVA, SU/Ö
Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, Med Dr, Docent, universitetslektor, Inst för vårdvetenskap o hälsa, SU/Ö
Erik Carlström, sjuksköterska, professor, regionutvecklare Säkerhet och Beredskap, SU/S
Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef Centrum för stressmedicin (samordnare)
Björn Andersson, chefläkare Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, SU/S
Elisabeth Dahlborg Lyckhage, professor Vårdvetenskap, docent pedagogik, Högskolan Väst
Helen Sjöland, sektionschef, läkare, Medicin/Geriatrik, SU/Ö

Granskare
Maria Skogby, med dr, vårdenhetschef Neonatologi, SU/Ö
Anna-Lena Eriksson, överläkare, Klinisk Farmakologi, SU/S
Martin Henriksson, hälsoekonom, lektor, docent, Linköpings Universitet

 Nominerad fråga

Analysis plan clopidogrel vs ticagrelor 2020-05-06

Tidplan

Verksamhetschef
Charlotta Ljungman
charlotta.ljungman@vgregion.se 

Beställare
Oskar Angerås
Oskar.angeras@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Henrik Sjövall, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projekgrupp
Anna Myredal, kardiolog, specialistläkare, PCI-operatör, Kardiologen, SU/S
Björn Redfors, ST-läk kardiologi, docent, Kardiologen, SU/S
Per Nivedahl, kardiolog och klinisk fysiolog, Kardiologen, SU/S
Elias Spanos, kardiolog, Medicin, SU/Mölndal
Sultan Zarin, kardiolog, Medicin, Kungälvs sjukhus

Nominering

Tidsplan

Beställare
Verena Sengpiel, överläkare, Obstetrik, SU/Ö

Verksamhetschef
Nils Crona, verksamhetschef, Obstetrik, SU/Ö

Projektledare
Annika Strandell, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare

Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Eva-Karin Karlsson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, Region Skåne

Projektdeltagare
Verena Sengpiel, överläkare, Obstetrik, SU/Ö
Ylva Carlsson, överläkare, Obstetrik, SU/Ö
Helen Elden, universitetsöverbarnmorska, docent, Omr 1, SU/Ö
Heléne Sangskär, spec.läkare, Obstetrik, SU/Ö
Lisa Berglin, ST-läk, Kvinnosjukvård, SU/Ö
Beatrice Berter, specialistläkare, Kvinnokliniken, NÄL, Trollhättan

Granskare
Andreas Herbst, överläkare, Obstetrik och Gynekologi, Lunds Universitet
Åsa Leijonhufvud, specialistläkare obstetrik, Region Skåne

Nominering: Indikationer för bröstrekonstruktion och bröstassymetri/avvikelser i offentlig regi

Tidplan

Ansvarig beställare
Anna Elander, verksamhetschef Plastikkirurgi, SU/S

Projektledare
Susanne Bernhardsson, docent, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteketM
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
                                                      
Projektdeltagare                                                         
Emma Hansson, överläkare, Plastikkirurgen, SU/S
Håkan Hellner, överläkare, Plastikkirurgen, SU/S
Emmelie Widmark, AT-läkare, Plastikkirurgen, SU/S
Christian Jepsen, specialistläkare, Plastikkirurgen, SU/S
Fredrik Wärnberg, kirurg, Bröstcentrum

Granskare
Michael Breimer, universitetssjukhusöverläkare, Kirurgi, SU/Ö
Margareta Hellgren, överläkare, Obstetrik, SU/S

Nominering

Tidplan
Projektstart: 2020-03-09

Projektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/Ö

Projektgrupp
Anders Thornell, kirurg, överläkare, Kirurgi, SU/S
Erik Houltz, anestesiolog, överläkare, SU/S
Petra Andreasson, vårdenhetschef, Operation 1,2,8, SU/S
Hilda Descombes, Anestesisjuksköt, Anestesi 1 och 2, SU/S

Granskare
Återkommer

Nominerad fråga: Preoperativ järninfusion till patienter med Hb<115g/l och som ska genomgå kirurgi för kolorektal cancer

Tidplan
Återkommer

Beställare: Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef, Kirurgi, SU/Ö

Projektledare
Henrik Sjövall, professor, läkare, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum

Delprojektledare
Susanne Bernhardsson, docent, sjukgymnast, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, Västra Götalandsregionen, HTA-centrum

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Kajsa Magnusson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/M

Projektgrupp
Hanna Nilsson (disp) specialistläkare, Kirurgen, SU/Ö
Johan Tranberg (ej disp), specialistläkare, Kirurgen, SU/Ö
Adiela Correa Marinez (disp), överläkare, Kirurgen, SU/Ö

Granskare
Ola Samuelsson, universitetsöverläkare, Njurmedicin, SU/S
Michael Breimer, universitetsöverläkare, Kirurgi, SU/Ö

Is transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (tVNS) effective in increase/improve affective regulation in psychiatric disorders?

Projektstart 4 juni 2020.

Ansvarig beställare
Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare, Psykiatri Affektiva

Projektledare
Constanze Wartenberg, PhD, psykolog, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Susanne Bernhardsson, docent, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteketM
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Kajsa Magnusson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/M

Projektdeltagare                                                         
Steinn Steingrimsson, docent, Psykiatri Affektiva
Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare, Psykiatri Affektiva
Sara Gunnarsson, ST-läkare, Allmän Psykiatri
Sophe Liljedahl, forskningsledare, Psykiatri Affektiva
Michael Ioannu, överläkare, Psykiatri Affektiva

Granskare
Återkommer


Senast uppdaterad: 2020-05-13 11:48