Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående HTA-projekt

Pågående HTA-projekt

Ansvarig verksamhetschef
Mathias Alvidius, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö

Beställare
Michael Ioannou, överläkare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö

Är vakenhetsterapi (sömndeprivation) en effektiv behandling mot depressivt tillstånd

HTA-centrum Västra Götalandsregionen
Constanze Wartenberg
Petteri Sjögren

Medicinska biblioteket
Kajsa Magnusson
Ida Stadig

Projektgrupp
Steinn Steingrimson, docent/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)
Zoltán Szabó MD/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)
Michael Ioannou odisputerad/psykiater, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö
Linnea Schmitz odisputerad/ST-läkare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö
Tomas Larson, verksamhetsutvecklare, Psykiatri Affektiva 1, SU/Ö (disputerad)

Granskare
Ulla Wide, univ.lektor/Psykolog, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin Göteborg
Ludger Grote, universitetsöverläkare, Lungmedicin, SU/S

Ansvarig beställare och frågeställare
Maria Taranger, verksamhetschef, Omr 2, Medicin/Geriatrik, SU/S

Nominering

HTA-centrum Västra Götalandsregionen
Henrik Sjövall, professor, läkare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor
Mikael Svensson, professor
Pernilla Brown, projektsamordnare

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, SU/S
Maud Eriksson, bibliotekaria, SU/M

Projektgrupp
Lars Sandman, professor, Borås Universitet
Helen Sjöland, sektionschef, överläkare, Område 2, Medicin/Geriatrik, SU/Ö
Axel Wolf, leg sjuksköterska, docent, Anestesi Operation IVA, SU/Ö
Kerstin Ulin, leg sjuksköterska, Med Dr, Docent, universitetslektor, Inst för vårdvetenskap o hälsa, SU/Ö
Erik Carlström, sjuksköterska, professor, regionutvecklare Säkerhet och Beredskap, SU/S
Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef Centrum för stressmedicin (samordnare)
Björn Andersson, chefläkare Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, SU/S
Elisabeth Dahlborg Lyckhage, professor Vårdvetenskap, docent pedagogik, Högskolan Väst
Helen Sjöland, sektionschef, läkare, Medicin/Geriatrik, SU/Ö

Granskare
Maria Skogby, med dr, vårdenhetschef Neonatologi, SU/Ö
Anna-Lena Eriksson, överläkare, Klinisk Farmakologi, SU/S
Martin Henriksson, hälsoekonom, lektor, docent, Linköpings Universitet

Ansvarig beställare och frågeställare
Verksamhetschef Johanna Svensson, Onkologi, SU/S

Nominering

Projektgrupp
Hillevi Rylander, överläkare, Onkologi, SU/S
Karin Petruson, överläkare, Onkologi, SU/S

HTA-Centrum
Constanze Wartenberg
Annika Strandell
Mikael Svensson
Pernilla Brown

Medicinskt Bibliotek
Therese Svanberg

Nominerad fråga

Verksamhetschef
Marie Carlsson
Marie.a.carlsson@vgregion.se
Neurologi-Psykiatri-Habilitering

Beställare
Mats Johnson
Mats.k.johnson@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Constanze Wartenberg, PhD, psykolog, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Ulla Vikberg Adania, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Projektgrupp
Elisabeth Fernell, professor, överläkare, Barnneuropsykiatri
Parisa Hajjari, ST-läk, Närhälsan Kungälv Barn- o Ungdomsmedicin, Kungälv
Mats Johnson, överläkare, Barnneuropsykiatri, Göteborg

Verksamhetschef
Ulf Svensson, ulf.svensson@vgregion.se

Beställare
Enhetschef Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Nominerad fråga

Projektledare
Susanne Bernhardsson, med.dr, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Återkommer

Projektdeltagare
Gunnar Ahlborg, överläkare, Institutet för Stressmedicin, Göteborg
Gro Sundell, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom, Göteborg

Granskare
Ulla Karilampi, psykolog, Psykiatrisk Utredningsmottagning, SU/M
Marie Studahl, överläkare, universitetslektor, Infektion, SU/Ö
 

 Nominerad fråga

Verksamhetschef
Charlotta Ljungman
charlotta.ljungman@vgregion.se 

Beställare
Oskar Angerås
Oskar.angeras@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Henrik Sjövall, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projekgrupp
Anna Myredal, kardiolog, specialistläkare, PCI-operatör, Kardiologen, SU/S
Björn Redfors, ST-läk kardiologi, docent, Kardiologen, SU/S
Per Nivedahl, kardiolog och klinisk fysiolog, Kardiologen, SU/S
Elias Spanos, kardiolog, Medicin, SU/Mölndal
Sultan Zarin, kardiolog, Medicin, Kungälvs sjukhus

Ansvarig verksamhetschef
Nils Crona
nils.crona@vgregion.se

Beställare
Mårten Alkmark
marten.alkmark@vgregion.se

Nominerad fråga

Projektstart: 2019-10-02

Projektledare 
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Annika Strandell, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Brown, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S Ulla Vikberg Eva Karin Karlsson, Medicinska biblioteket, Region Skåne

Projektgrupp
Ulla-Britt Wennerholm, överläkare, FoUU ALF, SU/Ö
Henrik Hagberg, överläkare, professor, Område 1, Smörslottsg 1, SU/Ö
Lisa Berglin, ST-läkare, Kvinnosjukvård, SU/Ö (samordnare)
Anna Wessberg, barnmorska, Förlossning, SU/Ö
Mårten Alkmark, sektionschef, överläkare, Obstetrik, SU/Ö
Helen Elden, universitetsöverbarnmorska, docent, Område 1, SU/Ö
Anna Dencker, sjuksköterska, barnmorska, Fil.dr, Docent i Reproduktiv och perinatal hälsa, Lektor i Omvårdnad, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet
Ann-Louise Gejervall, verksamhetsutvecklare, Gynekologi och Reproduktionsmedicin, SU/S

Granskare
Ann Thurin Kjellberg, öl Gyn/Reproduktionsmedicin
Jan Sunnegårdh, senior professor, överläkare, Barnhjärtcentrum, DSBUS

VGR-externa granskare
Andreas Herbst, överläkare, Obstetrik och Gynekologi, Lunds universitet
Åsa Leijonhufvud, specialistläkare obstetrik, Region Skåne

Beställare
Lise-Lotte Risö Bergerlind
HSA, Kunskapscentrum för psykisk ohälsa
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Ansvarig
Cecilia Björkelund 
cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Avd för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin

Nominering

Projektstart: Januari 2020

Projektledare
Susanne Bernhardsson, Docent, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregion

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregion

Medicinska biblioteket
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Projektgrupp
Sandra Weineland, specialistpsykolog, filosofie doktor, ledamot regionala primärvårdsrådet, psykologisk rådgivare område 7, Närhälsan forskningsplattformsledare psykisk hälsa fou primärvård samt affilierad instutionen för psykologi, Göteborgs universitet.
Lena G Larsson, distriktssköterska, Med.Dr, FoU ledare - FoU primärvård Västra Götalandsregionen, samordnare - ”Sköra äldre” Fyrbodals Hälsoakademi, Förvaltare - processledare Närhälsan - Samordnad plan vid utskrivning - IT-tjänst SAMSA. eTeam för välfärdsteknologi - Interreg Sverige-Norge
Ronny Gunnarsson, adjungerad professor enheten för allmänmedicin + Södra Älvsborgs FoU

Granskare
Maria Skogby, med.dr, sjuksköterska, Neonatologi, SU/Ö
Louise Bennet, professor, Allmänmedicin, SU/S

 

 

Nominerad fråga: Att utvärdera om preoperativ helkroppsdusch med klorhexidin är bättre än ingen klorhexidindusch vid “ren kirurgi” genom intakt hud, avseende mortalitet, implantatinfektion, blodförgiftning, sårinfektion, behov av reintervention och vårdtid

Ingen projektgrupp är utsedd, utan internt arbete mellan HTA-centrum och beställande verksamhet.

Beställare
Jan Kilhamn, ordförande, PPR, SU/S

Projektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Nominering

Beställare
Verena Sengpiel, överläkare, Obstetrik, SU/Ö

Verksamhetschef
Nils Crona, verksamhetschef, Obstetrik, SU/Ö

Projektledare
Annika Strandell, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare

Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen


Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Eva-Karin Karlsson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, Region Skåne

Granskare
Återkommer


Senast uppdaterad: 2019-09-26 13:52