Kompetenscentrum för Schizofreni

Välkommen till Kompetenscentrum för Schizofreni (KCS). Här förenas ett flertal FoU-arbeten inom Psykiatri Psykos, som är Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykosverksamhet.

Kompetenscentrum för schizofrenis uppdrag är att stödja och samordna FoU-projekt inom Psykiatri Psykos, från planering till genomförande, dokumentation och spridning av resultatet. Stödet utgörs dels av metodstöd genom utbildning, handledning och rådgivning, dels av stöd och återkoppling vid projektplanering.

För att utveckla samarbetet med vårdgrannar och universitet i FoU-frågor ses utbyte kring gemensamma forskningsintressen som väsentligt. Här ingår även samverkan kring studenters uppsatsarbeten och samverkan via forskarskolan i anslutning till Sahlgrenska akademin.

Styrdokument

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Integrerad Psykiatri

Garantisedeln

Länkar och tips


Senast uppdaterad: 2018-12-05 13:16