Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

  • Arbetsmodellen innebär att man arbetar på två olika nivåer – dels behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management dels ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna. Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel.

  • Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård.

  • Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande.

  • IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning.

  • Patienter med psykossjukdom har 15-20 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt. Inom Psykiatri Psykos görs en extra satsning så att patienter ska erbjudas en bättre vård för sin kroppsliga hälsa, vilket innehåller både undersökning, behandling och utbildning.

  • Min förmåga är ett instrument för strukturerat samtal om och observation av aktivitetsförmåga.

  • NECT (Narrative Enhancement – Cognitive Therapy), är en gruppbehandling för att minska stigmatisering och som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom.

  • Målet med personcentrerad psykosvård är att slutenvården ska arbeta så att patientens delaktighet och inflytande över sin vård ökar.

  • Resursgrupps-ACT, (R-ACT) är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården.

  • IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet) är en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.


Senast uppdaterad: 2018-04-19 13:32