Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning.

Min förmåga är ett instrument för strukturerat samtal om och observation av aktivitetsförmåga.

Målet med personcentrerad psykosvård är att slutenvården ska arbeta så att patientens delaktighet och inflytande över sin vård ökar.

NECT (Narrative Enhancement – Cognitive Therapy), är en gruppbehandling för att minska stigmatisering och som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom.

Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård.

IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet) är en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Resursgrupps-ACT, (R-ACT) är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården.

Arbetsmodellen innebär att man arbetar på två olika nivåer – dels behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management dels ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna. Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel.

Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande.


Senast uppdaterad: 2020-01-31 14:17