Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

FACT

Arbetsmodellen innebär att man arbetar på två olika nivåer – dels behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management dels ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna. Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel.

Under åren 2013 - 2015 representerade Psykiatri Psykos Västra Götalandsregionen i ett utvecklingsprojekt inom PRIO satsningen, I-nod vars syfte var att utveckla och samordna integrerade arbetsformer för personer med omfattande komplicerad problematik med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning som grund. Projektet följdes upp av CEPI vid Lunds Universitet och uppföljningen visade att modellen kan implementeras programtroget i Sverige, att personal är mycket nöjda med arbetssättet samt att patienter som varit aktuella för FACT fått ökad social funktion och fler vänner.

 Spridning av modellen har sedan dess fortsatt på flera håll i Sverige. Sedan 2016 främst inom VG regionen.

NåUt-teamet, som är en av Psykiatri Psykos öppenvårdsmottagningar, har sedan 2011 arbetat med FACT som ett tillägg till Integrerad Psykiatri. Modellen har i viss mån anpassats till svenska förhållanden. Sedan 2015 arbetar samtliga team inom psykiatri psykos med FACT.

Arbetsmodell

Arbetsmodellen, som ursprungligen är Nederländsk, innebär att man arbetar på två olika nivåer – dels behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management dels ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna. Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel på de regelbundna FACT-möten där patienter ”uppgraderas" och blir hela teamets angelägenhet. Uppdatering och genomgång av FACT-tavlan sker två gånger i veckan i de mindre teamen och varje dag i de större. Varje möte ska vara max 30 minuter och framförallt ta upp ”dagsläget” samt de åtgärder som skall erbjudas de närmaste dagarna.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-04-19 13:34