Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Resursgrupps-ACT

Resursgrupps-ACT, (R-ACT) är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården.

RACT är ett samhällsbaserat program för behandling och rehabilitering av alla former av psykiska sjukdomar som exempelvis depression, schizofreni, andra psykoser, ångesttillstånd och beroendetillstånd. Programmet omfattar strategier som är tillämpningsbara i primärvård, specialiserad psykiatri och socialtjänst. Det bygger på forskning och praktiska erfarenheter från Sverige och från andra ställen runt om i världen. 

Utmärkande för R-ACT är resursgruppen som utgör navet i arbetet. I R-ACT är det patientens individuella behov, mål och prioriteringar som styr arbetet mot återhämtning.

Utöver brukaren består resursgruppen av de närstående, yrkes- eller myndighetskontakter som patienten själv väljer ut. I resursgruppen ingår alltid patientens Case Manager och läkare. Resursgruppen träffas regelbundet. R-ACT är en manualbaserad modell. Den hjälper patienten att planera, genomföra och utvärdera sin behandling tillsammans med vården.

Case Manager

Den som arbetar med R-ACT kallas för Case Manager. Case managern ansvarar för att samordna, utreda, planera, genomföra och följa upp vården av patienten.

Målgrupp för R-ACT

  • primärt vuxna personer
  • med ett stort vårdbehov och oftast flera funktionsnedsättningar inom olika områden oavsett diagnos
  • som har eller behöver kontakt med både kommunen och den psykiatriska sjukvården
  • även vid samsjuklighet med missbruk
  • dem som av varierande skäl har behov av bättre samordnade insatser

Forskningen om psykiatrisk behandling visar på följande resultat:

  • Utan behandling får cirka 80 procent av patienter med schizofreni återfall i psykos under loppet av ett år.
  • Av dem som behandlas med antipsykosmedicin får cirka 40 procent återfall inom ett år.
  • Av dem som behandlas både med medicin och psykosociala insatser får cirka 20 procent återfall inom ett år.
  • Om man systematiskt samordnar medicineringen och de psykosociala insatserna kan siffran pressas ner mot 10 procent.

e-Arbetsbok

Boken är en handbok i tre delar, en teoridel, en praktisk del och en del innehållande arbetsblad. E-arbetsboken ger grundläggande kunskap och information om hur man arbetar med resursgrupper enligt R-ACT.
Författarna till arbetsboken förordar i fortsättningen det gemensamma namnet Resursgrupps-ACT.  Metoden är sedan tidigare känt under flera namn; Integrerad Psykiatri, Vård- och stödsamordning, Case Management och resursgruppsstöd med flera.

 


Senast uppdaterad: 2018-04-19 13:43