Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För studenter

Är du student och intresserad av något av de teman som Kompetenscentrum för schizofreni arbetar med? Eller av någon närliggande fråga som berör området?

Ett huvudsyfte med KCS:s arbete är att stimulera till löpande utvärdering av de metoder som används. Vi välkomnar därför studerande som vill göra examensarbeten eller andra uppsatser. För vissa utbildningar kan vi, i samarbete med Göteborgs Universitet, även erbjuda handledning.

Uppsatser/examensarbeten

Vill du skriva om något av de teman där det idag finns pågående FoU-projekt, eller där det finns ett behov av fördjupade kunskaper, så finns det ett flertal aktuella teman. Några exempel är:

 • somatisk hälsa hos psykiskt långtidssjuka 
 • tvärprofessionellt teamarbete, teamorganisation och ledarskap
 • neuropsykiatrisk diagnostik
 • samverkan mellan psykiatri och socialtjänst
 • instrumentutveckling, reliabilitet och validitet
 • fysisk vårdmiljö
 • brukar- och anhörigstöd via internet
 • familjestöd/närståendearbete
 • personcentrerad vård/Person centered Psychisis Care  (PCPC)
 • värdebaserad vård (VBHS)
 • ePsykos/ePsykiatri 
 • Integrerad psykologisk terapi- kognitiv träning (IPT-k)  
 • Narrative enhancement - Cognitive Therapy (NECT)
 • GRIP (Gothenburg reasearch Investigation Project)

 

Praktik och tjänstgöring för yrkeslegitimation

Praktikanter och kandidater på olika utbildningsnivåer är också välkomna att ta kontakt med oss. Vi erbjuder även, efter möjlighet, legitimationsgrundande tjänstgöring för flera yrkeskategorier.

Kontakt:

Daniel Abrams

Psykolog

Senast uppdaterad: 2018-04-20 11:15