Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

Forskningsprojektet utvärderar metoder för neuropsykologisk undersökning för patienter med mångårig psykossjukdom där vanligt förekommande test inte är tillämpbara. Olika metoder för kognitiv screening, beteendeskattning och ADL-bedömning används och valideras för att få en uppfattning om kognitiv profil och beteendestörningar i den undersökta patientgruppen.

GRIP är ett kliniskt utredningsprogram som syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Syftet är att på ett strukturerat sätt inhämta information om patienten för att identifiera dennes behov av olika typer av interventioner, såväl medicinska som psykosociala.

Målet med personcentrerad psykosvård är att slutenvården ska arbeta så att patientens delaktighet och inflytande över sin vård ökar.

COAST- studien (COgnition, Adherence and Stigma in Schizophrenia) är en naturalistisk, prospektiv studie av adherence (läkemedelsföljsamhet) vid schizofreni och liknande psykossjukdomar.


Senast uppdaterad: 2018-10-11 16:03