Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Bedömning av funktionsnivå vid långvarig psykossjukdom

Forskningsprojektet utvärderar metoder för neuropsykologisk undersökning för patienter med mångårig psykossjukdom där vanligt förekommande test inte är tillämpbara. Olika metoder för kognitiv screening, beteendeskattning och ADL-bedömning används och valideras för att få en uppfattning om kognitiv profil och beteendestörningar i den undersökta patientgruppen.

Bakgrund

Nedsatt kognition och funktionsproblem i vardagen är vanligt bland patienter med långvarig schizofreni. Många tackar nej till att delta i undersökning med test och bedömning i aktivitet.

19 patienter från Psykiatri Psykos APIH/607 med långvarig schizofreni eller schizoaffektivt syndrom undersöktes under 2011-2013 som en del av det kliniska arbetet med metoder för screening eller beteendeskattning som inte tidigare använts i svensk psykospsykiatri.

BNIS (Barrow Neurological Institute Screening for Higher Cerebral Function)

 FrSBe (Frontal Systems Behavior Scale)

 FIM ADL-skala (Functional Independence Measure) 

Psykolog träffade patienten 30 minuter.

Skattning av case manager och personal från boende. Patienten deltog inte.

Skattning av Arbetsterapeut, case manager och personal från boende. Patienten deltog inte.

Resultat

BNIS: kognitiv nedsättning hos alla patienter, framför allt minne, uppmärksamhet, affekt och medvetenhet om problem.

FrSBe: apati och exekutiva svårigheter tydde på frontallobspåverkan. Impulsivitet låg normalt.

FIM: 95 % av patienterna behövde stöd för att förstå och göra sig förstådda språkligt och socialt, lösa vardagsproblem och komma ihåg saker. En tredjedel behövde hjälp med personlig hygien.

Slutsats

Metoderna påvisar omfattande kognitiva störningar och funktionsnedsättningar i den undersökta gruppen. De ger viktig information som är användbar i det kliniska arbetet. Kunskap tas tillvara från flera professioner. Hänsyn tas till patienters motvilja mot undersökning.

Projektet är ett samarbete mellan Psykiatri Psykos och Forskargruppen för rehabmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin. Det har prövats och godkänts av EPN Göteborg.

Kontakt

FoUU-samordnare
daniel.abrams@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-30 12:29