Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

GRIP utredningsprogram

GRIP är ett kliniskt utredningsprogram som syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Syftet är att på ett strukturerat sätt inhämta information om patienten för att identifiera dennes behov av olika typer av interventioner, såväl medicinska som psykosociala.

Bakgrund

Psykiatri Psykos startade under hösten 2012 ett arbete med att utforma ett kliniskt utredningsprogram som syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Utredningsprogrammet ska användas då en nyinsjuknad person med misstänkt psykossjukdom identifieras eller då en person som vårdas inom Psykiatri Psykos är otillräckligt utredd.

Syftet är att på ett strukturerat sätt inhämta information om patienten för att identifiera dennes behov av olika typer av interventioner, såväl medicinska som psykosociala. I förlängningen är förhoppningen att kunna förbättra prognosen för personer med psykossjukdom. Exempelvis kan personerna få längre perioder då de är friska, med längre livslängd, bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Olika personalkategorier i slutenvården och öppenvården genomför de olika utredningsdelarna. För mer detaljer kring detta, se dokumentet ”Manual till utredningsprotokoll”.

Forskning

Psykiatri Psykos kommer också att, i de fall patienterna samtycker till detta, kunna bedriva forskning utifrån det kliniska programmet. Det innebär att kunskapen om psykossjukdomar ökar. Ansvarig för forskningsdelen av utredningsprogrammet är professor Mikael Landén på Sektionen för Psykiatri och Neurokemi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Aktuellt läge

Hittills har 500 patienter identifierats som är nyinsjuknade i misstänkt psykossjukdom eller otillräckligt utredda. Utredning med Psykiatri Psykos Utredningsprogram har påbörjats eller genomförts i dessa fall. 119 personer har hittills lämnat samtycke till forskning.

Det finns utbildningsbehov för vissa personalgrupper och därför planeras och genomförs olika utbildningar. PANSS-utbildning för läkare, sköterskor och case managers genomförs med jämna mellanrum. Intresserad personal kan anmäla sig till psykolog Ulla Karilampi.

Frågor och mer information

Vid frågor eller behov av mer information om GRIP utredningsprogram, kontakta David Berg eller Annelie Goulding.

Innehåll utredningsprogram

Anamnesprotokoll
Utvecklingsanamnes
Neuropsykiatrisk intervju
Psykossymptom
Screening ADHD
Screening Autismspektrumstörning
Hälsotillstånd
Livskvalitet
Funktionsskattning
Alkoholvanor
Drogvanor
Neuropsykologisk utredning
Arbetsterapeutisk utredning
Sjukgymnastisk utredning
Blodprover hälsa
U-tox
Neurologisk undersökning
Somatisk undersökning
MR
LP

Vid samtycke till forskning dessutom: 
Forskningsprover blod och likvor.

Kontakt

Projektkoordinator
anneli.goulding@vgregion.se 
Tfn +46700207500
 

Forskningssköterska
david.berg@vgregion.se 
+46700816602

Manual till Utredningsprotokoll


Senast uppdaterad: 2018-05-30 12:28