Om KCS

Psykiatri Psykos

Psykiatri Psykos är Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykosvårdsverksamhet och ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd bosatt i Göteborg och Mölndals stad samt Partille och Härryda kommun. Vi har för närvarande drygt 2600 patienter och 340 anställda.
Mer information.

Uppdraget för Kompetenscentrum för schizofreni

Kompetenscentrum för Schizofreni (KCS) är en centrumbildning med uppdrag att erbjuda FoU-stöd till medarbetarna samt samordna forskning och utvecklingsarbete inom Psykiatri Psykos. 
Mer information.

Utvecklingsråd för Kompetenscentrum för schizofreni

Psykiatri Psykos vetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbete styrs utvecklingsrådet. Rådet ska med sin samlade kompetens och erfarenhet säkerställa att KCS:s arbete håller hög kvalitet, är i samklang med den vetenskapliga utvecklingen och främjar Psykiatri Psykos verksamhet.
Mer information.


Senast uppdaterad: 2018-10-26 15:38