Projekt och utvecklingsarbete

ePsykos är ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården.

Patienter med psykossjukdom har 15-20 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt. Inom Psykiatri Psykos görs en extra satsning så att patienter ska erbjudas en bättre vård för sin kroppsliga hälsa, vilket innehåller både undersökning, behandling och utbildning.

Psykiatri Psykos arbetar kontinuerligt med närståendearbete och strävar efter att ha bästa möjliga kontakt med patienter och dess närstående.


Senast uppdaterad: 2018-10-11 15:42