Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

ePsykos

ePsykos är ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården.

Psykiatri Psykos lanserar nu ePsykos som är ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården. Satsningen är i linje med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutat om.

Arbetet inom ePsykos inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för patienter, närstående, personal och beslutsfattare.

  e-Tjänster riktad till patienter

 • Behandlingsinsatser i form av kognitiv träning individuellt (CogMed) och i grupp (Metacognive training for psychosis, MCT).
 • Kognitivt stöd med hjälp av handdator, smartphone eller applikation (Handi).
 • Uppföljning av symtom samt tillgång till krisplan med hjälp av handdator, smartphone eller applikation (Handi).
 • Tillgång till läkemedels- och journaluppgifter via hembesök via surfplatta (Projekt mobil kommunikation).
 • Webbåtkomst till vissa neuropsykiatriska skattningsformulär samt edukation och stöd till patienter i användandet av smartphones är under planering. Information om dessa publiceras senare.
 • Psykiatri Psykos har även en Facebook-sida för information och dialog med patienter, närstående och andra intressenter. Vi finns även på Twitter. 

  e-Tjänster riktad till personal

 • Uppföljning av patienter med hjälp av digital tavla ( FACT - Flexibelt ACT).
 • Tillgång till nationell plattform om befintlig och ny kunskap inom området psykisk ohälsa (Kunskapsguiden).
 • Elektroniskt journalsystem (Melior) samt elektronisk besöksregistrering (Elvis).

e-Tjänster riktad till beslutsfattare

 • Markörbaserad journalgranskning (MBJ).
 • Värdebaserad implementering av psykosociala insatser (VIP).
 • Psykiatrikompassen.
 • PsykosR samt lokalt kvalitetsregister. 

eHälsa

www.nationellehalsa.se

Strategi ePsykos_2015-2016

Läs mer

CogMed

FACT

Handi

Kunskapsguiden

MBJ 

MCT

Psykiatrikompassen

PsykosR

Kontakt:

Leyla Karilampi

Psykolog

Senast uppdaterad: 2018-04-20 12:41