e-Projekt mobil kommunikation

Psykosmottagningen Mölndal har initierat ett eHälsa-projekt inom området mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom psykiatrisk öppenvård.

Mottagningen kommer att ha tillgång till en surfplatta med inloggning via TjänsteID+ och med access till ordinationsverktyg Pascal. Möjligheten att även utveckla systemintegration med Melior/ SIEView utforskas.

Syftet är att främst effektivisera mottagningens mobila teams arbete och öka patientsäkerheten genom tillgång till adekvat beslutsstöd vid hembesök. I en förlängning kommer även andra befintliga applikationer att utprövas för bland annat  psykoedukation vid patientbesök.

Projektet bedrivs i samarbete med Innovationsslussen Västra Götaland och VGR-IT.

Joacim Holmén

Psykiatrisjuksköterska

Marianne Andersson

Ledning, hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2018-04-20 12:47