Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närståendearbete

Psykiatri Psykos arbetar kontinuerligt med närståendearbete och strävar efter att ha bästa möjliga kontakt med patienter och dess närstående.

Psykiatri Psykos arbetar kontinuerligt med närståendearbete och strävar efter att ha bästa möjliga kontakt med patienter och dess närstående.

Närståendes delaktighet i vården är av vital betydelse för våra patienters behandling. Forskning visar samstämmigt att behandlingsresultatet nästan alltid blir bättre när närstående är med i patientens vård och behandling. Närstående bidrar till exempel med att öka vårdpersonalens förståelse för patientens problem, sociala situation och historia. De närstående har oftast också betydelse för patientens möjligheter att hantera sitt liv och sin vardag. Närstående ska tillsammans med patienten själv ses som "experter". Forskning visar också att när närstående involveras tidigt, så blir prognosen bättre och vårdtiden blir kortare.

 Närståendeombud

Samtliga enheter har närståendeombud utsedda. De har som uppdrag att hålla närståendeperspektivet aktuellt i det dagliga patientarbetet och verka för att miljön är barnvänlig på mottagningen/avdelningen. Närstående/barnombuden skall också förmedla information och viss kunskap till övrig personal samt samla in utbildningsbehov som finns på enheten.

Samtliga medarbetare inom Psykiatri Psykos ska ha en grundkompetens kring närstående/barn, Den psykiatriska vården måste uppmärksamma närståendes personliga behov och erbjuda en namngiven kontaktperson. Detta gäller såväl under eventuell heldygnsvård, främst vid längre inläggningar eller i öppenvården. Öppenvården kan vid behov även förmedla lämpligt stöd utanför Psykiatri Psykos.

Oro/misstanke om ett barn far illa eller behöver stöd

Som sjukvårdspersonal har vi alltid skyldighet att anmäla till Socialtjänsten vid oro för eller misstanke om att barn far illa eller behöver stöd. (Se blankett i hö-kolumnen.)

Kontakt:

Lars Alfredsson

Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri

Senast uppdaterad: 2018-10-11 15:59