Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Artiklar sociala medier

  • Digitalisering kan handla om att mer tjänster och arbetsuppgifter utförs via mobil, surfplatta eller dator istället för i den fysiska verkligheten. Allmänheten har en förväntan om att kunna sköta så mycket som möjligt av sina personliga ärenden digitalt. Hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset är därför inbegripet i Digitaliseirngslyftet. Personal och patienter ska genom detta kunna utföra mera av sina kontakter med vården och varandra via nätet eller datorn.

  • En psykossjukdom är en många gånger kronisk psykisk sjukdom. I sjukdomen ingår då och då en svårighet att tolka verkligheten och olika sinnesintryck. Med rätt mediciner och följsamhet till läkemedelsordinationen kan patienten ofta fungera normalt. Sjukdomen i kombination med antipsykotiska läkemedel kan dock ge en ökad risk för övervikt. Det är därför av vikt att vården erbjuder patienter hjälp med t.ex. årliga hälsosamtal för att utveckla hälsosamma levnadsvanor.

  • Daglig fysisk rörelse som gör en andfådd och svettig är viktig för att hjärnan ska fungera och må bra. Ändå blir den moderna människan alltmera stillasittande.

  • Sociala färdigheter handlar till stor del om konsten att starta och hålla igång ett samtal. För gruppen patienter med schizofreni har 50-70 % stora svårigheter med detta. Därför är social färdighetsträning ett prioriterat mål nationellt och en viktig behandling inom Psykiatri Psykos.

  • Att få en psykossjukdom kan medföra förändringar i beteende, personlighet och tillvaron. Psykopedagogik är en metod som handlar om att lära patienter och anhöriga till patienter med psykossjukdom/schizofreni att hantera sin sjukdom och de utmaningar livet ger dem.

  • Sjukvårdens system innehåller stora mängder data om patienter och deras vård som kan vara svåra att få tillgång till just när de behövs som mest. Sedan 2015 utvecklar Psykiatri Psykos i samråd med andra delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset därför en digital patientvy. Vyn länkar automatiskt ihop viktiga behandlingsdata om patienterna. Resultatet av dessa visas bl.a. i grafiska förlopp där behandlaren och patienten lätt kan följa den senares hälsas utveckling över tid.

  • PEER (Personlig Egen Erfaren Resurs) Support är professionella kamratstödjare, en ny yrkesroll inom vård och omsorg. Dessa kamratstödjare har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa. Sedan augusti 2016 finns det fyra PEER Supporters anställda vid heldygnsvården på Psykiatri Psykos avdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

  • Personer med psykossjukdom är utöver sin sjukdom ofta ekonomiskt utsatta. Men det finns möjlighet att söka medel från fonder till särskilda ändamål till en patient; oftast efter en behovsutredning. Det kan röra sig om nya kläder, något nytt husgeråd, en resa till en släktning eller något annat. Vi har talat med kuratorerna Yvonne Holm och Åsa Boman på Nå Ut-teamet som beskriver hur de kan hjälpa mottagningens patienter att söka fondmedel.

Artiklar kring yrkesbeskrivningar, arbetsmetoder med mera av informatör Oskar Brandt.


Senast uppdaterad: 2018-04-26 14:58