Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att hjälpa patienter och anhöriga att leva och fungera med schizofreni

Att få en psykossjukdom kan medföra förändringar i beteende, personlighet och tillvaron. Psykopedagogik är en metod som handlar om att lära patienter och anhöriga till patienter med psykossjukdom/schizofreni att hantera sin sjukdom och de utmaningar livet ger dem.

– Tanken med att erbjuda psykopedagogisk utbildning är att göra livet med psykossjukdom mer begripligt och hanterbart, säger Nina Martinsson Grbic, verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd” ger insatsen ”Psykopedagogisk utbildning” hög prioritet, och påtalar behovet av att utbildningen pågår över en längre tid, tre-tolv månader, för att ge en kvarstående effekt.

Behov av material för psykopedagogisk utbildning

De utbildningsmaterial för psykopedagogisk utbildning som funnits tidigare har skapats av läkemedelsföretagen, och har inte haft det upplägg eller den omfattning som krävts. I samband med att nationella riktlinjer ger ett ökat fokus på psykopedagogiska insatser så har Nina och några till fått ett regionalt uppdrag att ta fram ett psykopedagogiskt utbildningsmaterial för Västra Götalandsregionen. Materialet består av tre häften. Det första heter ”Vad är psykossjukdom?” Häfte 2 heter ”Återhämtning Behandling och stöd vid psykossjukdom”. Det tredje häftet heter ”Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa”.

Rebecca Joelsson från Uddevalla psykosmottagning och Jane Ek Persson från Falköping psykosenhet är medförfattare. Christina Annerbrink, Med. Dr. specialistläkare vid Psykiatri psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har faktagranskat materialet. Västra Götalandsregionen står som beställare av utbildningsmaterialet som Nina producerat

Materialet har skapats med hjälp av infallsvinklar från tre referensgrupper:

  • Patienter, PEER supports och andra med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
  • Anhöriga
  • Och personal från specialistpsykiatrin

Det nya psykopedagogiska materialet är tänkt att ge patienter och anhöriga mer kunskap och förståelse för/om sjukdomen, symptom, orsaker, behandlingsmöjligheter, stöd och hjälp från samhället och information om vad det innebär att vara anhörig.

 Ökad delaktighet kräver bättre utbildning

– Sjukvårdens uppdrag är att ge sina patienter en ökad delaktighet i sin vård och mer empowerment. Då behöver patienterna få veta mer om sin sjukdom.

Forskning visar att psykopedagogisk utbildning kan ge:

  • Ökad förståelse för sjukdomen och symtomen
  • Bättre behandlingsresultat och minskade symtom
  • Att patienten klarar av mer i sitt liv och arbetslivet
  • Sannolikt färre återinsjuknanden
  • Ökad delaktighet från patienten i sin vård
  • Minskad belastning för anhöriga

Lätt att anpassa materialet till kursen

Utbildningsmaterialet kan användas för en större, gemensam utbildning eller för mindre utbildningar för mindre grupper, enstaka familjer eller enskilda patienter/anhöriga. Materialet är gjort i Powerpoint så att utbildaren lättare kan klippa ut relevanta delar för den aktuella målgruppen.

Utbildningen skall inte bygga på föreläsningar utan på samtalande pedagogik.

– Utbildaren eller någon av deltagarna läser ett stycke, och sedan diskuterar alla gemensamt tankarna i textstycket. T.ex. så här är det för många med psykossjukdom. Kan du eller din mamma känna igen dig hur det är för er?

Det finns också rutor med förslag på frågor till kursdeltagarna.

Framtiden för psykopedagogisk metod ser god ut, då Nationella riktlinjer prioriterar denna. Nya vårdmetoder bygger mer på delaktighet från patienten. Då behövs patienter med bättre utbildning om sin sjukdom.

Text: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk utredningsmottagning, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 


Senast uppdaterad: 2019-08-26 16:47