Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digital patientvy

Sjukvårdens system innehåller stora mängder data om patienter och deras vård som kan vara svåra att få tillgång till just när de behövs som mest. Sedan 2015 utvecklar Psykiatri Psykos i samråd med andra delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset därför en digital patientvy. Vyn länkar automatiskt ihop viktiga behandlingsdata om patienterna. Resultatet av dessa visas bl.a. i grafiska förlopp där behandlaren och patienten lätt kan följa den senares hälsas utveckling över tid.

– Det kan vara svårt för behandlare att få överblick kring patienters vård, vilket kan göra det omöjligt för patienter att vara med och ta informerade beslut, säger Andreas Gremyr.

Andreas är verksamhetsutvecklare och leg. psykolog vid Psykiatri Psykos och doktorand på halvtid. Andreas doktorerar på lärande hälsosystem. Där ingår Den digitala patientvyn som Psykiatri Psykos och Andreas är med och utvecklar som ett studieobjekt.

Patientlagen från 2014 ställer större krav på vården att informera patienten om och göra hen delaktig i sin sjukvård.  Andreas och andra undersökte därför behandlarnas erfarenhet i fokusgrupper under 2014. Behandlarna:

  • - tyckte att de samlade in data utan att alltid veta eller förstå syftet
  • - tyckte att de fick minimal eller ingen användbar återkoppling tillbaka
  • - närde en önskan att inkludera patienter i uppföljning så att man kan följa utvecklingen över tid tillsammans

Patintvyn - Ett datalager som själv hämtar info

Av denna anledning utvecklar Psykiatri Psykos tillsammans med olika psykiatriska verksamheter vid Sahlgrenska sedan 2015 Den Digitala patientvyn. Patientvyn är en applikation som hämtar data från ett gemensamt datalager som innehåller information från många olika källor.

Det har gjorts tester för att få veta vilka variabler som är viktigast för att stödja patientens delaktighet i hens och vårdens möjlighet att följa upp patientens behandling.

– Variabler som kan följas över tid i Den digitala patientvyn är därför t.ex. symtom, funktionsnivå och livskvalitet.

I augusti 2017 började Patientvyn att testas på psykosöppenvårdsmottagningen Nå Ut och april 2018 gjordes detsamma på Psykosmottagningen Mölndal.

– Testningen har hjälpt oss utvecklare att göra Den Digitala patientvyn mer användbar för behandlare, team, chefer och förhoppningsvis för alla patienter.

Ett viktigt studieobjekt

Det utvecklas väldigt få digitala verktyg inom psykiatrin. Därför är utveckling av en digital patientvy ett intressant studieobjekt i Andreas doktorsavhandling.

De andra psykiatriska verksamheterna på Sahlgrenska är med och utvecklar och är intresserade av att ha en patientvy anpassade för sina respektive områden. Men det innebär organisatoriska och juridiska utmaningar att anpassa patientvyn till andra verksamheter. Utvecklingen av patientvyn för annan psykiatri kommer därför att ta tid. Det återstår att se vad som är möjligt att genomföra.

– Min roll är att stå för psykosvårdens perspektiv i utvecklingen av patientvyn, att hålla i testningen i pilotprojektet och att bedriva forskning på utvecklingen medan den pågår.

I forskningen ingår bland annat att studera patienternas erfarenheter och upplevelse av att följa upp sin vård med digitala stöd, som patientvyn.

– Det kan ge mycket ny viktigt kunskap!

Lättare att följa hälsoutvecklingen över tid

Testningen av patientvyn har framför allt utvärderat behandlarnas upplevelser av densamma.

Patientvyn samlar data från flera system och möjliggör att patient, tillsammans med behandlare, får en översikt över patientens vårddata. Vyn är t.ex. kopplad till en FACT-tavla som rangordnar patientens mående i olika färger, där färgerna anger hur patienten mår. Fördelen med att se FACT-redovisningen i vyn är att patientvyn kan visa hur FACT-färgerna växlar över tid.

En framtida version av patientvyn är tänkt att kunna interagera med det nya journalsystemet som Västra Götalandsregionen står i färd med att implementera. Det nya journalsystemet är tänkt som ett hus som t.ex. Psykiatri Psykos ska kunna fylla med rum och möbler som passar dess verksamhet.

Patientvyn är också synkroniserad med vårdmetoder som r-ACT och Vård- och insatsprogrammet.

– Pilottestningen på två mottagningar visar att de allra flesta tycker att patientvyn ger en bättre översikt, sparar tid och kan förbättra vården. I den mån patienter tillfrågats har de tyckt att det finns ett värde i ett kunna följa sitt måendes utveckling över tid.

Text: Oskar Brandt, informatör, Psykiatrisk utredningsmottagning vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-04-25 13:09