Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitaliseringslyftet av psykos- och beroendevården i Storgöteborg

Smartmobil med bild på olika appar

Digitalisering kan handla om att mer tjänster och arbetsuppgifter utförs via mobil, surfplatta eller dator istället för i den fysiska verkligheten. Allmänheten har en förväntan om att kunna sköta så mycket som möjligt av sina personliga ärenden digitalt. Hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset är därför inbegripet i Digitaliseirngslyftet. Personal och patienter ska genom detta kunna utföra mera av sina kontakter med vården och varandra via nätet eller datorn.

Inom verksamhetsområdena Psykiatri Psykos och Beroende handlar Digitaliseringslyftet mycket om att använda de digitala system och verktyg som finns fullt ut.

– Digitaliseringslyftet kan handla om att personal använder många fler av funktionerna t.ex. för kalendern i e-postprogrammet Outlook, säger den medicinska sekreteraren Erika Lundqvist. Hon är stödresurs i Digitaliseringslyftet inom verksamhetsområdena Psykos och Beroende.

Vårdmöten via nätvideo

En möjlighet att digitalisera vården är att erbjuda videomöten som komplement till vårdmöten i den fysiska verkligheten. Detta ska bli möjligt via mobilappen ”Mitt vårdmöte”.

– I appen kan patienten välja bland bokningsbara tider och avboka . Eller så kan patient och vårdgivare skicka meddelanden till varandra. Vårdgivaren kan också kalla patienten till möte genom Mitt vårdmöte.

Några mottagningar har med positiv erfarenhet börjat att testa appen som också erbjuder möjlighet till flerpartsmöten. Det underlättar om flera ska slippa resa till samma plats. Samtalskvaliteten ska motsvara minst ett vanligt besök.

Vården mer tillgänglig

Vissa patienter slipper gärna resa och känner sig ibland lugnare/tryggare hemma. Om patienten kan slippa fysiska resor, kan detta vara ett kompletterande sätt för vården att bli mer tillgänglig för patienterna. Särskilt vårdplanering brukar gå effektivare via videosamtal.

”1177 Vårdguidens e-tjänster” är en del av Digitaliseringslyftet av sjukvårdsupplysningen 1177. Psykos och Beroende uppfyller nu 1177:s basutbud. Basutbudet är som max åtta tjänster som kan vara att patienterna kan av-/omboka tider, begära intyg, skicka in egenremisser eller förnya recept. Antalet tjänster som krävs varierar beroende på vilka tjänster som är relevanta för varje respektive mottagning. På en enhet för arbetsrehabilitering är det möjligen inte relevant med t.ex. receptförnyelse.

Det pågår nu en samordning av vårdpersonalens tidsbokningssystem Elvis och webbtidboken på 1177. Ändras en t.ex. tidsbokning på ena stället så ändras i det andra och vice versa.

Medarbetare kan då behöva ändra på sina arbetssätt så att de avsätter några tider som patienterna kan omboka till.

Jobba med samma dokument samtidigt

Office 365 är en webbversion av MS Office. Olika delar av Sahlgrenska dokumenthantering kommer skötas där. Ett av de mest effektiviserande sätten att arbeta med Office 365 är att flera medarbetare i realtid kan bearbeta ett och samma Office-dokument från olika datorer och platser.

Maximera dagens system för bästa patientdelaktighet

Mål med Digitaliseringslyftet är att effektivisera personalens arbete så att dessa får mer tid över för patienterna. Samtidigt ska patienten få bli mer delaktiga i vårdutförandet genom att kunna av- och omboka mötet oavsett var eller när patienten vill göra detta.

Just nu reser Erika runt mellan Psykos och Beroendes mottagningar och informerar om Digitaliseringslyftet och dess möjligheter.

– Det är lika viktigt att vårdpersonal informerar sina patienter om allt de senare kan göra via nätet.

För alla patienter passar kanske inte nätet, men för många kommer nätet sannolikt innebära kompletterande möjligheter till större delaktighet och tillgänglighet.

Text och foto: Oskar Brandt


 


Senast uppdaterad: 2020-01-17 10:44