Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frihet och lagarbete viktig grund för arbetsmiljön

Höstmorgonen är hoppingivande ljus vid mitt besök på Psykosvård Öster (PVÖ), en av Psykiatri Psykos öppenvårdsmottagningar. Här jobbar och trivs Julia Linder som psykiatrisköterska sedan två år.

Julia Linder hade arbetat på olika ställen inom vård, bland annat hemsjukvård och vårdcentral innan hon började arbeta på PVÖ.

 – Specialistmottagning var det enda jag inte prövat.

PVÖ passar Julia perfekt, bl.a. eftersom hon får fokusera på sin psykiatriska sjuksköterskeinriktning här. Inom hemsjukvården fick Julia delegera så mycket och jobba med mycket somatisk vård som inte är hennes specialitet.

Självständigt arbete underlättar

Det som Julia tycker är bra med arbetet på PVÖ är att det är självständigt. Om det inte är något akut, kan Julia planera sina dagar på egen hand. Julia gillar att jobba dagtid  och att hon slipper de tidiga morgnar hon hade innan. Julias huvuduppgift är att vara Case Manager (CM) för ett antal patienter.

– Jag tar hand om mina patienters välmående, uppföljning och problem de kan möta.

På PVÖ är Julia aldrig ensam som CM utan har en annan CM som kollega med delat ansvar för varje patient. Sedan finns två team på PVÖ. Varje team består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och skötare.

– Vid en svår situation, kan jag alltid rådfråga den andre CM eller mitt team.

Snälla och jordnära kollegor

Stämningen är trivsam på jobbet med kollegor som är snälla och jordnära.

– Vi tar hand om varandra och lämnar ingen i sticket.

Ledningen är bra och tar tag i saker om det uppstår frågor eller problem. Samtidigt är den inlyssnande, tillitsfull och detaljreglerar inte kollegornas arbete.

– Resultatet är en stor lojalitet och trivsel bland de anställda.

Julias mål med arbetet är att få sina patienter att må så bra som möjligt och att de ska ha förtroende för Psykiatri Psykos.

Individanpassa vården A och O

Utmaningarna är många och varierande. De svåraste sådana är när någon patients mående försämras och hen riskerar sjukhusvistelse.

– Då gäller det att tillsammans med teamet hitta på en individuell lösning som kan förbättra patientens mående så att hen slipper inläggning. Alla patienters hjälpbehov är oerhört skiftande.

– Det gäller att hitta den unika lösning som kan hjälpa den enskilde patienten.

Just nu pågår diskussioner kring den stundande omorganisationen på Psykiatri Psykos. Julia känner tillit och tror det kommer fortsätta gå jättebra för PVÖ och Psykiatri Psykos som helhet.

Text och foto: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk utredningsmottagning, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 


Senast uppdaterad: 2018-11-23 13:42