Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mediciner grunden i behandling mot psykossjukdomar

Antipsykotiska läkemedel är basen i behandlingen av psykossjukdomar. När valet av medicin och dosen är rätt och patienten tar medicinen, kan den minska eller till och med ta bort psykossymtomen, förhindra förtida död och förbättra livskvaliteten. En grundbult är en bra dialog och allians mellan läkaren och patienten.

– Antipsykotiska läkemedel behövs som en förutsättning för att de övriga behandlingarna ska fungera, säger ST-läkaren Lydia Melchior inom Psykiatri Psykos, Sahlgrenska sjukhuset.

De patienter som följer en fungerande underhållsbehandling har färre återfall och en minskad risk för förtida död. Livskvaliteten kan bli märkbart bättre, om medicinen minskar de psykotiska symtomen och inte medför för många biverkningar.

– Läkaren och patienten får pröva sig fram tills de hittar rätt medicin i rätt dos för rätt person.

Alliansen mellan patienten och psykiatern är viktig för att de ska kunna ha en öppen diskussion kring läkemedlen. Patienten måste förstå hur läkaren tänker när hen ordinerar medicin. Läkaren måste i sin tur förstå hur patienten tänker kring att ta medicin och om hen haft några negativa erfarenheter av några särskilda mediciner tidigare.

Lägsta effektiva dos rätt

Patienten skall ha lägsta effektiva dos. Läkaren bör höja dosen om det finns kvarstående psykotiska symtom och sänka den om biverkningarna blir för stora.

– Vid tidiga tecken till återfall kan underhållsdosen för patienten tillfälligt behöva höjas för att sen återställas när patienten återhämtat sig.

Vården kan också mäta blodkoncentrationen av medicinen i patienten. Är den för låg verkar inte medicinen. Är den för hög kan det bli för mycket biverkningar eller så kan dosen bli skadlig.

Det är viktigt att patienten får tillräcklig kunskap om sin medicinering av läkaren. Patienten behöver få information om:

  • Hur länge dröjer det innan medicinen bör ge effekt?
  • Vilka är de möjliga biverkningarna?
  • Vilka steg finns att ta om något krånglar med medicinen?

Det är också viktigt att patienten skall känna att det råder delad beslutsfattning över dess medicinering. Det är angeläget att vården får reda på vilka bieffekter som uppstått.

– Då kan läkaren ibland ändra på doseringen, föreslå byte av läkemedel eller tillägg av något annat läkemedel som motverkar de aktuella biverkningarna.

Levande diskussion väsentlig

Därför behövs det en levande diskussion mellan patient och läkare.

Kost och motion kan hjälpa mot bieffekter som viktuppgång, men detta är inte alltid helt lätt för patienten att rå på. Då kan man ibland justera medicineringen eller lägga till andra mediciner. Vissa personer går ner mycket i vikt under en akut psykos och blir underviktiga. Om de då går upp i vikt när de får medicin behöver det inte vara ett tecken på biverkningar, utan kan vara en följd av att medicinen har effekt mot de psykotiska symtomen.

Om patienten ska bli och förbli motiverad att följa sin medicinering, så måste hen få insikt om att den har en sjukdom som behöver behandlas. Patienten behöver också känna att hen mår bra av medicinen. För det krävs att man hittar rätt medicin för rätt person och ger patienten tillräcklig information för att hen ska fatta bra beslut kring sin medicin och förstå risken för återfall vid avslutad medicinering.

Ibland kan patienten ha kognitiva problem som gör att det blir svårt att komma ihåg att ta medicinen. Det finns flera sätt att underlätta medicinintaget. Ett exempel är genom att erbjuda långverkande injektioner. Ett annat är att patienten får sin medicin i Apodos, påsar med rätt medicin för varje doseringstillfälle. Man kan också använda sig av en dosett där patienten själv eller med hjälp av någon annan fyller på med veckans mediciner på rätt dag i rätt dos. Då blir det lätt att se om man glömt att ta någon dos. Ibland behöver patienten också insatser från hemsjukvården eller boendestöd för att klara sin medicinering.

Ekonomiska problem kan också göra att en patient inte har råd att hämta ut medicinen. Kuratorn på avdelningen eller öppenvårdsmottagningen kan hjälpa till i de situationerna.

- Mediciner funkar bara när patienten tar dem på rätt sätt. Därför är det en mycket viktig uppgift för sjukvården att underlätta för patienter att ta sin medicin.

Text och foto: Oskar Brandt. Informatör vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-06-21 09:49