Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientinflytande centralt i utvecklingsarbetet

Sedan några år tillbaka så har medarbetarna inom Psykiatri Psykos årligen röstat fram en fokusfråga för varje verksamhetsår. Fokusfråga för 2018 är ”Att leva med psykos”. På öppenvårdsenheten Nå Ut-teamet har arbetet med fokusfrågan tre grundpelare. De tre pelarna är referensgruppen, årshjulet och öppet hus på mottagningen.

Nå Ut-teamet har avsatt fyra medarbetare att fokusera på årets tema. De fyra är psykiatrisköterskan Åsa Lidman, psykologen Görrel Månsson, specialistsjuksköterskan Maria Genberg och kuratorn Åsa Boman.

Den första pelaren i Nå ut-teamets arbete med årets fokusfråga är referensgruppen som funnits sedan hösten 2016. Deltagarna i gruppen är patienter och anhöriga på psykosmottagningen. Medlemmarna får t.ex. granska mottagningens utbildningsmaterial eller komma med idéer angående utbudet av behandlingar där. Gruppen träffas numera två gånger per år och deltagarna får ersättning för sin insats.

Patienternas behov avgör vårdens inriktning

Den andra pelaren är årshjulet. Årshjulet är resultatet av patienternas skattningar av vilken vård de har mest behov av. Varje år gör patienterna en skattning av sin livskvalitet. I samband med skattningarna frågar vi vilken möjlig förändring som skulle kunna förbättra patientens livskvalitet mest, säger psykiatrisköterskan Åsa Lidman. Sedan kategoriseras svaren.

De viktigaste behoven är relationer, arbete/sysselsättning, fysisk hälsa/motion, psykisk hälsa, ekonomi, boende, kultur/fritid, ökad självständighet (lära sig viktiga färdigheter och struktur) och att patienten når sina mål i fallande ordning. Utifrån de svaren anpassar Nå Ut-teamet sina behandlingar. I dessa ingår:

  • Hälsoskolan: Gruppen jobbar brett med hälsobegreppet. Deltagarna sätter själva agendan. Det har ingått matlagning, museibesök och utbildning i människans känsloliv. Hälsoskolan låter patienterna träffa människor, förändra sitt liv, ger regelbunden aktivitet och förbättrar psykisk och fysisk hälsa
  • MCT är ett KBT-baserat behandlingsprogram för personer med psykossjukdomar. Behandlingen kan göras i grupp eller individuellt
  • IPT-k förenar kognitiv och social träning i grupp för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar
  • Psykopedagogisk intervention (PPI) lär ut kommunikationsfärdigheter, problemlösning och berättar om sjukdomen psykos och behandlingen av den.
  • Ekonomigruppen lär ut vardagsekonomiska färdigheter och är väldigt populär
  • Promenadgrupp

Öppet Hus

Den tredje pelaren är att Nå Ut-teamet anordnar öppet hus två gånger om året. Då bjuder mottagningen in föreläsare om viktiga ämnen eller ämnen som patienterna efterfrågat.

På tidigare Öppet Hus-tillfällen har det funnits kurser i sexuell hälsa, kurser om Nå Ut:teamets årshjul, introduktion av Individuell Samarbetsplan av en brukare och planens upphovsman specialistsköterskan Eva Andreasson.

En föreläsare berättade om hur behandling med psykofarmaka fungerar. En har berättat om samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. I år deltog peer supporters (tidigare patienter i psykiatrin anställda som socialt stöd) och talade. Arbetsinriktad Rehabilitering berättade om hur de hjälper människor till arbete/sysselsättning. Årets referensgrupp skall utvärdera om årshjulet har rätt inriktning eller om Nå Ut-teamet ska fokusera på andra frågor.


Senast uppdaterad: 2018-08-10 16:10