Artiklar

Framingham on Schizophrenia and Bipolar Disorders issue 1-2013

2013-03-18

Framingham on Schizophrenia and Bipolar Disorders SE nr1-2013

Patienter med psykossjukdom och deras uppfattning om omhändertagande vid tvångsvård

2013-09-27

Artikel av Eva Andreasson legitimerad  sjuksköterska/filisofie magister och Ingela Skärsäters legitimerad sjuksköterska professor i vårdvetenskap.  

Patienter med psykossjukdom och deras upppfattning om omhändertagande vid tvångsvård. Underlag för en handlingsplan.pdf

Drug attitude and other predictors of medication adherence in schizophrenia

2013-10-04

Artikel publicerad i European Neuropsychopharmacology. Länk till artikeln hittar du här.

Framingham on Schizophrenia and Bipolar Disorders SE nr3-2013

2013-11-21

Framingham on Schizophrenia and Bipolar Disorders SE nr3-2013

Community treatment orders for patients with psychosis (OCTET): a randomised controlled trial

2013-12-18

The Lancet, Volume 381, Issue 9878, Pages 1627 - 1633, 11 May 2013.'

Twelve months of electronic monitoring (MEMS®) in the Swedish COAST-study: A comparison of methods for the measurement of adherence in schizophrenia

2014-01-24

Länk till artikel publicerad i European Neuropsychopharmacology hittar du här.

Framingham on Schizophrenia and bipolar disorders SE nr1-2014

2014-04-01

Läs mer om bland annat "Drug attitude and other predictors of medication adherence in schizophrenia:12 months of electronic monitoring (MEMS®) in the Swedish COAST-study".

Framingham on Schizophrenia and bipolar disorders SE nr1-2014

Bristande följsamhet vid antipsykosläkemedelsbehandling vid schizofreni

2014-07-04

Vårdenhetsöverläkare Cecilia Brain har skrivit artikeln "Bristande följsamhet vid antipsykosläkemedelsbehandling vid schizofreni" i nr 18  Best Practice 2014. 

Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia

2014-09-26

Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia: challenges and management strategies.

Nonadherence with antipsychotic medication in schizophrenia: challenges and management strategies

2014-10-10

I en aktuell litteraturgenomgång ges en uppdaterad och för klinikern lättförståelig sammanfattning om läkemedelsföljsamhet, adherence, vid schizofreni. Förekomst, orsaker och konsekvenser av non-adherence belyses inledningsvis.

Sedan går författarna både igenom metoder att mäta adherence  likväl som befintliga rekommenderade medicinska, psykologiska och sociala behandlingsmetoder för optimerad behandling vid schizofreni.

Artikeln var publicerad i Dove press journal: Patient realated outcome measure  23 juni 2014.

A-review-of-nonadherence-to-antipsychotic-medication-in-schizophrenia

 

Experience of stigma and discrimination reported by people experiencing the first episode of schizophrenia and those with a first episode of depression

2014-10-10

International Journal of Social Psychiatry.1–8 © The Author(s) 2014.

 Läs hela artikeln här. Online version http://isp.sagepub.com/content/early/2014/10/07/0020764014551941


Senast uppdaterad: 2018-10-11 15:35