Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Experiences of involuntary psychiatric admission decision-making: a systematic review and meta-synthesis of the perspectives of service users, informal carers, and professionals

En systematisk kartläggning av beslutfattande inom tvångsvård, från patienters, klinikers, och närståendes perspektiv, visade att kommunikation, bemötande och maktassymetri mellan beslutsfattare var av central betydelse för upplevelser av beslutfattande inom tvångsvård.

En systematisk kartläggning av beslutfattande inom tvångsvård, från patienters, klinikers, och närståendes perspektiv, visade att kommunikation, bemötande och maktassymetri mellan beslutsfattare var av central betydelse för upplevelser av beslutfattande inom tvångsvård.

Åtgärder, så som upprättandet av krisplaner och familjegruppkonferenser, faciliterade beslutfattandet mellan patienter, kliniker och närstående. Fokus på prevention genom tät kontakt med kommun och öppenvård upplevdes av samtliga parter förebygga behovet av tvångsvård.

Studien bidrar med vidare kunskap då även studier som inte är publicerade på engelska inkluderats (exempelvis spanska, portugisiska, och japanska). 

Experiences of involuntary psychiatric admission decision-making: a systematic review and meta-synthesis of the perspectives of service users, informal carers, and professionals


Senast uppdaterad: 2020-11-30 16:47