Rapportserie

Graviditet är ett lämpligt tillfälle att se över kvinnans läkemedelsbehandling och utvärdera nytta och risker. Rapporten är ett utvecklingsarbete av ST-läkare Delia Slotte.


Senast uppdaterad: 2018-11-26 10:56