Farmakologisk läkemedelsbehandling inför och i samband med graviditet

Graviditet är ett lämpligt tillfälle att se över kvinnans läkemedelsbehandling och utvärdera nytta och risker. Rapporten är ett utvecklingsarbete av ST-läkare Delia Slotte.

Farmakologisk läkemedelsbehandling inför och i samband med graviditet


Senast uppdaterad: 2019-04-08 10:47